هنر - قسمت 22

صبح زود، شيدا، براي انتخاب لباس، تمام كمدش را بيرون ريخته بود. لباس هاي مختلف را امتحان كرد اما از هيچكدام راضي نبود. مادرش كه او را براي صبحانه صدا زد، با قيافه ي ناراضي وارد آشپزخانه شد. كامي در يكطرف ميز نشسته و با اصرار مادر در حال نوشيدن شير كاكائو بود. منيژه نگاهي به صورت گرفته ي دخترش انداخت:

-         چيه؟ (خنديد) كلاس فرش، كنسله؟       

-         نه مامان … فقط، نميدونم چي بپوشم، يه لباسِ بدرد بخور ندارم!

-         مگه ميخواي بري كاخ مرمر كه نميدوني چي بپوشي، وا، يه كمد لباس داري! اگه بخواي كاركني (لبخند مرموزانه اي می زند) بلوز شلوار بپوش. اون سبزه را كه دائي ايرج ات فرستاده بپوش.

مادر چاي ريخت. شيدا در حالي كه وسايل صبحانه را از جلوي كامي برمي داشت و در مقابل خودش مي چيد، گفت:

-          اميرعلي صبح زود با مُري رفت سر كار

و شروع به پوست گرفتن تخم مرغ كرد. منيژه كه هنوز از دست ننه صدف ناراضي بود، با بياد آوردن صحنه ي ملاقات روز گذشته، گفت:

-          تا ميتوني، از پس اين پيرزنِ پر افاده بربيا! نميدوني خونَش چقدر تميزه! بايد كار امير علي و دخترا باشه! (دست از كار كشيد و به فكر فرو رفت) از اونا، براي جارو و تميز كردن استفاده ميكنه و خودش مثل ملكه، تكون نميخوره! تازه ميگه اين شيريني ها كار خودمه! ها ها ها!

شيدا تخم مرغ را بر روي پيش دستي گذاشت و به طرف مادر برگشت:

-           وا، دخترها براش كاركنند؟ مگه ميشه!

كامي دزدانه تخم مرغ او را برداشت و درسته در دهان گذاشت و با سرعت از آشپزخانه خارج شد. مادر مي خواست به پسرش، اعتراض كند كه دير شده بود، پس ساكت ماند. شيدا براي خوردن آماده ميشد كه تخم مرغ را نديد، نگاهي به دور ميز انداخت و با نديدن كامي شروع به جيغ كشيدن كرد:

-           توله ي ننر، اشغال عوضي، …

منيژه با خواهش و التماس او را ساكت كرد و دختر با خوردن چاي تلخ از آشپزخانه خارج شد.

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

ستاره های فلک را شمردن آسان نیست حساب داغ دل ما که می تواند کرد
صائب تبریزی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...