هنر - قسمت 25

در اين هنگام، دختري قابلمه در دست، به آنان نزدیک شد. کیومرث دختر را دید و مجيد را متوجه او کرد. دخترها نیز از رفتن بازمانده و به غریبه خیره شدند. دختر قابلمه اي! روبروی  کيومرث ایستاد:

-         آقا ببخشيد، اينجا منزل صدف خانمه؟

بجاي كيومرث، ليلا جواب داد:

-         بعله! اينجا خونه ي صدف خانمه، فرمايش؟

دختر، اعتنايي به او نكرد و با لوندی گفت:

-         من مريم هستم، مي خواستم صدف خانم را ببينم»

زهرا ناگهان مانند كسي كه چيزي را به خاطر آورده باشد داد زد:

-          اِ اينكه مريم بابا ذبيحه!

مجيد كه در كنار دوستش ايستاده بود، جلو آمد:

-         اگه چيزي هست كه بايد به ننه صدف بدين، اجازه بدين ما ببريم

مريم بابا ذبيح كه از شناخته شدن ترسيده بود، گفت:

-         نه من بايد خودم ببرم آخه سفارش مادرمه (نگاهش را از ليلا دزديد) اجازه ميدين؟

مجيد ، كيومرث را از سر راه كنار کشید و با دست راه را به دختر نشان داد. مریم خنده ي پيروزمندانه اي كرد و به درون خانه رفت. مجيد كه از دختر خوشش نيامده بود با صداي بلند او را براي رفتن پيش ننه صدف راهنمايي كرد. دختر پرسيد:

«وا مگه شما نميياين؟!».

كيومرث خود را از قيد دست مجيد بيرون آورد:

-         نه خانم ،سفارش مامانتونه كه مجلس زنونه باشه!خودتون تنهايي بفرمائيد.

مريم كه دمغ شده بود به طرف ساختمان رفت. زهرا چادرش را با خشم تکان داد و رو به شیدا گفت :« اين از شيش تا كوچه پائين تر، نذري آورده! عجب ماريه!». كيومرث كه ديد دخترها خيال رفتن ندارند، با تظاهر خود را ساده لوح نشان داد:

-         واي كه چه خانميه! از اينهمـــه راه براي ننه غذا آورده! اونم قابلمه به اين سنگيني.

ليلا با خشونت به پسر نگاه كرد:

-          خلايق هرچه لايق! چند وقته پيش، قهوه خونه ي باباشو برا گوشتِ خر بستند! حتما، امروز هم برا شما از اون گوشتا آورده !

سپس رو به شيدا و زهرا کرد:

-          بياين بريم، دختره ي ايكبيري!

شيدا آهسته گفت:

-          كمتر حرص بخور شايد نيت بدي نداشته باشه!

زهرا زودتر جواب داد:

-          نيت بد! نه واللا! نيتش، تور زدن يكي (با دست پسرها  را نشان داد) از ايناس!

گلي با صداقت از مجيد پرسيد:

-          اين خانمه، برات تور آورده؟

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...