وقتي شيدا به علامت ندانستن سرتكان داد ، دخترك ادامه داد:

-          همه ي اهل محل مي دونن

وارد كارگاه كه شدند، شيدا پرسید:

-         اگه وضع ننه اينطوريه، پس … پس كي كاراشو انجام ميده؟ شماها بهش كمك مي كنين؟          

زهرا «برو بابا»ئي گفته و او را كنار زد و روي نيمكت نشست:

-         ما از خدامونه به اون كمك كنيم اما مگه ميذاره؟!

ليلا دنباله ي صحبت را گرفت :

-          شيدا خانوم ، خانوم تهروني! ننه، صد تا مثل ما رو حريفه… ها ها ها 

گلي كوچولو روي نيمكت ايستاد تا هم قد ليلا بشه:

-          همه كاراي خونه و باغچه رو، ننه خودش،تنایی انجام ميده فقط يه وقتا اميرعلي، كمكش ميكنه، آره، تازه اونم بعدِ كلي التماس!

زهرا در حال کار ادامه داد:

-          من يكي كه دلم ميخواد موقع پخت و پز پيشش باشم، والا هيشكي نميتونه مثل اون نون قندي و نون چائي بپزه!

ليلا كه نمي خواست از قافله عقب بماند،گفت:

-          نون قندياش حرف نداره از مال صغرا خانوم و شهلا، دختر حاج ممدم بهتره! بعدشم ، من عاشقِ دمي آبدارشم!

شيدا با تعجب سوال كرد:

-          دمي آبدار؟ اون ديگه چيه؟

بچه ها به اين حرف خنديدند . زري كه داشت وارد آنجا مي شد با قيافه ي بزرگترها «هيس»ي كرده و آهسته گفت:

-          خانم شيدا خانوم! دمي غذاي سنتي خيلي جاهاس!اما دمي آبدار (آب دهانش را قورت داد) مختص ماست!

زهرا موضوع صحبت را عوض كرده و از حال محمود جويا شد. زري خنديد:

-         آقا محمودِي! داشته تو اطاق استراحت مي كرده، آخه، دوستاش رفته بودن سر كار و خانِ مزلقون! تو خواب بوده …

-         نه خير خان مزلقان خسته بوده خوابيده بوده !

زری با «وای» بلندی به پشت دار دوید.گوينده ي اين جمله محمود بود كه روي پادري ايستاده و به حرف های آنان گوش می کرد. پسر جوان در ادامه گفت:

-        واقعا كه، ما در خطر و شما به خنده؟! (كيسه ي نايلوني حاوي قطعات سماور شكسته را تكان داد) راستي داشتين راجع به من حرف ميزدين؟ خب از خودم بپرسين!

فرياد ننه صدف او را از اطاق بيرون كشيد:

-         محمود ذليل شده، بيا برو، ميبنده دكون مسگري!

محمود دوقدم برنداشته برگشت :

-          بابا من محمودم ، اينم كه گليه! اونم كه زري خواهر احمده. شما بقيه خودتون را معرفي كنيد ديگه!

شيدا به آرامي گفت:

-           من شيدا هستم

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

ستاره های فلک را شمردن آسان نیست حساب داغ دل ما که می تواند کرد
صائب تبریزی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...