هنر - قسمت 49

کوکب، این بار، کتری بزرگ دود زده ای را از کنار اجاق رب پزی بر می دارد:

«بیاردِم باجی!... آش هَم جاش!»

زری هم به کمک او می رود. اولین استکان چای برای قصه گو! است و تا دوری زده و دیگر استکان ها را پر کنند، دوباره باجی بتول چای می خواهد! سیگاری پشت آن روشن می کند و با لذت دود آن را به هوا می فرستد.      

 ... آره، جُنِم واسِت بِگِه ... آجُنا و پاسِبُنا واسه زنِی میزدِن بُلا! وُ هیشگی دیگه هم عزیز کار نداش! تو حیاط که برسیدِن، زنِی هم عزیز هاگفت:

-         آقا! لطف می کنید بچه را چند لحظه نگه دارید تا من برگردم (همه می خندند)

اونِم کی از خدا خواسه، یه سر تکُن می ده یَنی باشه! او میره و عزیز میره طرف زَندُن ...داودِی هنو تو زَندُن بودِ وُ نیمَشتییِن بیا دَر، باقیاشون دِ، تو سایه دووار، دِورِ هم هانیشداده بودن، کی صادق، حسین توری رو صدا میزنه. حسین توری میزنِه تو سرش که «اِی بُبام! تونِم بیامدِی تو!»  داودم دِ، اِز پُشتِ پنجره می بینه، عِزیز، بِجِه به بُغال ، کیسه شو تُو می ده و میایه ! هُوار میکشه:

-         عزیز جُن، رِفیق جُن، طاقِتِ یه رو نِدیدنِمو نداشتِی؟! یِی شبه، بِچِم دِ پَس اِنداختِی؟

یِدُل و علی، او را کی بیبیدِن، بِدِویدِن جِلِو:

-         دادا، تو چرا بیامدِی؟

-         از سُوه چه خَوِر؟

-         مسعود بیام دِ؟

-         عِفِت شی گُف؟

-         این مال کیه؟ ...

صادِق نیگا وِر رِفیقش میکنه می بینه هوا پسه!، عینِ گُنِکارای کُتِی خورده، سَر وِ زیر انداخته، میره دم دست عِزیز وامیسسه! ... عزیز، یِواشِی هاش میگه:

-          بوک پُر میکنی واس من؟ حسابتو مَلِم تا سُوِه... 

میوه ها رو میدِن دست زَندُنیا. هر شی داوداینا بَپُرسیدِن کی: «شی خَور؟» اونا هیشی بروز ندادن! رِجبِلی کی نِگهبُنا را پَس کِرد و تَنا شدن، عزیز در گونی برنجو وا کرد و شیرنیا رو بیریخت تو دامِنِشون. اونوَخ، صادق بِشگِن بِزِد و بَخُند:

-         بُبا من نُمزِه میخوام      زن پر غمزه میخوام

همه هاجُ واج بَمونده بودن اما وَختی عِزیز خندید و هاگفت:

-        اَل اُن مسعود و طاهره، دارن عقد می کنن!

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

عقب نشینی آنتوان از ایران در سال 36 قبل از میلاد، ما را به یاد عقب نشینی ناپلئون از روسیه در زمستان 1812 می اندازد و ما می فهمیم که ایرانیان هجده قرن زودتر از روس ها، دمار از روزگار یک مهاجم رومی در آورده اند!
ذبیح اله منصوری

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...