برگ های پاییز - قسمت 10

پيروز روبروي آن دو بر روي مبل مي نشيند:

-            امروز با ديروز فرق مي كنه، بله ديروز بله اما امروز

(الياس هم همزمان صحبت مي كند.) فخري موهاي رامين را نوازش مي كند، رامين صاف مي نشيند:

-            يكي يكي صحبت كنيد

الياس به تندي مي گويد:

-            ما از سفر منصرف شديم ومي خواهيم اينجا كار كنيم

پيروز هم با گفتن «درسته» و تكان سر، حرف برادرش را تائيد مي كند. فخري با لوندي صورت رامين را به طرف خودش بر مي گرداند و با چشمك زدن مي گويد:

-            آقاي رامين خان بفرما دو تا نيروي كار تازه نفس داري!

رامين كمي جابجا شده وبا اشاره و آهسته زمزمه مي كند:

-           خوب نيست جلوي پسرها!

و كمي خود را عقب مي كشد. الياس و پيروز مي خندند. ضربه اي به در اطاق خورده و مستخدم با سرويس چاي وارد مي شود. رامين به تندي بر مي خيزد:

-          الياس رشته ي تو پليمره درسته؟ و مال توهم پيروز، هنره! آيا بهتر نيست از هر دوي شما در رشته هاي تخصصي استفاده كنيم؟ مثلا از پيروز براي پيدا كردن بهترين لوكيشن ها (رو به فخري) بهترين مناظر را براي تورهاي ما فراهم كنه؟ يا الياس ميتونه براي سرمايه گذاري جديد ما در بورس براي انتخاب شركتهاي پتروشيمي گزينه خوبي باشه!

الياس با قيافه ي ناراضي گفت:

-            ما مي خوايم در كنار خواهر باشيم!

پيروز نگاه التماس آميزي به خواهر انداخت. فخري به رامين نزديك شده و در گوش او گفت:

-           رامين جان براي اين دو تا بچه، پست هايي در شان خانواده ي كمالي در نظر بگير، من مي خواهم اين دو تا زير نظر خودم باشند.

رامين براي خلاصي از دست فخري از او خواست براي اين موضوع مهلتي يكروزه در نظر بگيرد.

دراين هنگام منشي اعلام كرد كه:

-           آقاي عبدالي مسئول امور اداري براي امر مهمي اجازه ي ورود مي خواهند

خانم كمالي از قالب عاشق دلخسته خارج و به جلد رئيس هيات مديره فرو رفت:

-           بيان داخل

تلفن همراه رامين زنگ زد و او به كنار پنجره ي اطاق رفته و مشغول گفتگو شد. عبدالي وارد شده و مقداري اسناد و مدارك را به امضا ي خانم كمالي رسانيد. پيروز در مقابل تعظيم عبدالي گفت:

-           آقاي عبدالي ما همين روزها همكار خواهيم شد

عبدالي با لبخند و كرنش به چهره ي جوان دقيق شد:

-          براي من مايه ي مباهاته. سالهاست كه زير سايه ي خواهر بزرگوارتان هستم. گوشت و پوست من از شماست! خيلي خيلي از حضور شما خوشحالم، انشاءاله در كدام واحد؟

خانم كمالي كه از حرف هاي عبدالي شادمان بود، اسناد مهر شده را به او برگرداند:

-           هنوز پست آقايان مشخص نيست، آقاي ساوجي تا پايان امروز احكام آنان را صادر مي كنند

رامين با قطع تماس تلفني، به كنار ميز خانم كمالي آمد (عبدالي تعظيم بلند بالایي كرد) و كارهاي معوقه و مذاكره با شركت طراحي «نمانگر» را بهانه قرار داده و از اطاق خارج شد.

با خروج مدير عامل، عبدالي پرونده هايش را از روي ميز برداشت و در حالي كه صدايش را آهسته مي كرد، گفت:

-         سركار خانم كمالي ما الان دو تا پست خالي داريم!(فخري به او نگاه كرد) بله قربان! در چارت جديد جناب ساوجي دو پست: مسئول امور بين الملل و استانها، بدون مسئول و خالي هستند، (پسرها جلوتر آمده و با اشتياق به سخنان او گوش مي دادند) چرا از برادران گرامي سركار عليه در اين پست ها استفاده نكنيم؟! (لبخندي زده و به آن دو تعظيم كرد) مزيد اطلاع بانو! هفته ي گذشته، در جلسه مجمع عمومي فوق العاده چارت جديد به تصويب رسيد (فخري به فكر فرو رفته بود) البته شايد مدير عامل نظري غير از اين داشته باشند!

خانم كمالي با شنيدن اين حرف، تكان خورد :

-           خانم منشي، دو حكم جداگانه براي آقاي الياس كمالي به عنوان مسئول امور استانها (عبدالي با تكان سر تائيد مي كند) و آقاي پيروز كمالي به عنوان مسئول امور بين الملل (پسرها از خوشحالي با هم دست مي دهند) صادر كنيد(منشي مي پرسد: به امضاي مدير عامل؟) نه خانم! خودم امضاء مي كنم، بفرمائيد

منشي در حال خروج نكته اي را به ياد مي آورد:

-           خانم، آقاي ساوجي قبل از رفتن خواستند كه شما بجاي منشي قبلي ايشان كه براي زايمان به مرخصي شيش ماهه رفتن، فرد مناسبي را انتخاب كنيد

خانم رئيس سر تكان داد:

-            اوه پس خانم منشي وفادار! فارغ شدند. به سلامتي (با صداي بلند مي خندد) ديگه نميزارم بياد سركار!

عبدالي با كسب اجازه به همراه دو برادر كه مي خواستند در قسمت هاي مختلف شركت گشتي زده و از بخش ها و تالارها ديدن كنند، از حوزه ي رئيس هيات مديره خارج شد.

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...