بابا راست می گفت!

عنوان
بابا راست می گفت - قسمت 76
بابا راست می گفت - قسمت 75
بابا راست می گفت - قسمت 74
بابا راست می گفت - قسمت 73
بابا راست می گفت - قسمت 72
بابا راست می گفت - قسمت 71
بابا راست می گفت - قسمت 70
بابا راست می گفت - قسمت 69
بابا راست می گفت - قسمت 68
بابا راست می گفت - قسمت 67
بابا راست می گفت - قسمت 66
بابا راست می گفت - قسمت 65
بابا راست می گفت - قسمت 64
بابا راست می گفت - قسمت 63
بابا راست می گفت - قسمت 62
بابا راست می گفت - قسمت 61
بابا راست می گفت - قسمت 60
بابا راست می گفت - قسمت 59
بابا راست می گفت - قسمت 58
بابا راست می گفت - قسمت 57
بابا راست می گفت - قسمت 56
بابا راست می گفت - قسمت 55
بابا راست می گفت - قسمت 54
بابا راست می گفت - قسمت 53
بابا راست می گفت - قسمت 52
بابا راست می گفت - قسمت 51
بابا راست می گفت - قسمت 50
بابا راست می گفت - قسمت 49
بابا راست می گفت - قسمت 48
بابا راست می گفت - قسمت 47
بابا راست می گفت - قسمت 46
بابا راست می گفت - قسمت 45
بابا راست می گفت - قسمت 44
بابا راست می گفت - قسمت 43
بابا راست می گفت - قسمت 42
بابا راست می گفت - قسمت 41
بابا راست می گفت - قسمت 40
بابا راست می گفت - قسمت 39
بابا راست می گفت - قسمت 38
بابا راست می گفت - قسمت 37
بابا راست می گفت - قسمت 36
بابا راست می گفت - قسمت 35
بابا راست می گفت - قسمت 34
بابا راست می گفت - قسمت 33
بابا راست می گفت - قسمت 32
بابا راست می گفت - قسمت 31
بابا راست می گفت - قسمت 30
بابا راست می گفت - قسمت 29
بابا راست می گفت - قسمت 28
بابا راست می گفت - قسمت 27
بابا راست می گفت - قسمت 26
بابا راست می گفت - قسمت 25
بابا راست می گفت - قسمت 24
بابا راست می گفت - قسمت 23
بابا راست می گفت - قسمت 22
بابا راست می گفت - قسمت 21
بابا راست می گفت - قسمت 20
بابا راست می گفت - قسمت 19
بابا راست می گفت - قسمت 18
بابا راست می گفت - قسمت 17
بابا راست می گفت - قسمت 16
بابا راست می گفت - قسمت 15
بابا راست می گفت - قسمت 14
بابا راست می گفت - قسمت 13
بابا راست می گفت - قسمت 12
بابا راست می گفت - قسمت 11
بابا راست می گفت - قسمت 10
بابا راست می گفت - قسمت 9
بابا راست می گفت - قسمت 8
بابا راست می گفت - قسمت 7
بابا راست می گفت - قسمت 6
بابا راست می گفت - قسمت 5
بابا راست می گفت - قسمت 4
بابا راست می گفت - قسمت 3
بابا راست می گفت - قسمت 2
بابا راست می گفت - قسمت 1

نکتـه ی خـوانـدنـی

در قرن هفدهم، اگر کسی در اسپانیا به ابن سینا یا به قول خودشان آویسن، توهین می کرد، مجازات او اعدام بود!
استاد عشق/ ایرج حسابی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...