کار آفرین - قسمت 10

دقايقي بعد بالاي سر خانم برهمن حاضرشد:

-            لطفا اين ليست پرسنلي را كامل كنيد، نيازي به ترك كارتان نداريد، كپي ها را توسط بابا يوسف به كاركنان بدين و 10 دقيقه بعد دوباره توسط ايشان جمع كنيد!

آقا يوسف كه اين را شنيد به سرعت چاي را توزيع كرده و براي تهيه فتوكپي اقدام كرد. سكوت سالن شكسته شده بود. كاركنان براي آماده سازي زمان كمي داشتند و با منتهاي تلاش در صدد اجراي خواسته هاي رئيس جوان بودند. امير چارت قبلي را بر روي ميز پهن كرده و با نگاهي به آن، از روي تاسف سر تكان داد اما در يك آن تغيير روحيه داده و با ماژيك قرمز، برخي از موارد را حذف و بعضي را ادغام كرد و آنگاه با توجه به نفرات موجود، چارت جديدي را آماده كرد.تلفن زنگ زد، با او كار داشتند:

-           سلام، چطوري؟ ببين اسم منو نبر! گفتم بهت خبر بدم، يه نيروي جديد فرستادن براي حوزه ي شما! ( امير مي گويد:« مباركه») آره اما بالا سر جنابعاليه!…   (در اين هنگام، قرباني كاغذهاي مشخصات پرسنل را بر روي ميز قرار داد) در حقيقت رئيس شماست! … بازم اين قدر جون بكن!

تشكر و خداحافظي كرده و مشغول خواندن برگه ها شد:

-        1-سيروس همتي، متولد 1333 متاهل  2- نيكو برهمن، متولد 1344 مجرد 3- سعيد دشتبر، متولد1339متاهل  4-  مصطفي شاهرخي،متولد 1337 متاهل  5-  حميد صولت، متولد 1340 مجرد …

در همين لحظه تقه اي به درب خورده و خانمي چادري وارد شد. امير به خانم برهمن اشاره كرد:

-           لطفا به كار ايشان رسيدگي كنيد.

خانم تازه وارد در كنار ميز خانم برهمن نشست. رئيس توجه خود را به برگ هاي پرسنلي معطوف كرد:

-             6- حيدر قلندري،متولد 1340 متاهل 7- كرامت مقصودي، متولد 1339 متاهل 8-  سيف اله ….

با شنيدن صداي «رئيس»، سر بلند كرد و خانم برهمن را با نامه اي در دست در انتظار خود ديد. نامه ي مزبور داخلي و در رابطه با جايگزيني خانم مهين دخت شهنوازي بجاي سيف اله پور داود از طرف مدير كل امور اداري صادر شده بود. دريافت اين نامه عصبانيت امبررضا را دو چندان كرد. تلفن را برداشته و شماره ي 3 رقمي داخلي را گرفت:

-           … امور اداري… من نوذري هستم … مدير كل صحبت كنند… (چنددقيقه طول كشيد)جناب مدير كل سلام، امروز براي من بجاي 11 نفر 8 نفر را فرستادين و همين الان حكم جابجائي نفرات جديد را صادر كرديد … ميشه بفرمائيد اينكار چه معني داره؟…. آقا، آقا اين آخرين باريه كه اين بازيها را تحمل مي كنم. هيچ حكمي براي نفرات من صادر نكنيد. داد نكشيد آقا!… اين نفرات پرسنل اين ستاد هستند و شما حق صدور هيچ حكمي را نداريد!…

امير گوشي را گذاشت و با رضايت دريافت كه اين مكالمه موجب فروكش كردن عصبانيت اش گرديده است. تمام پرسنل را مشغول تماشاي خود ديد، با خنده:

-             چيه، كارتون را بكنيد!

نامه را به خانم برهمن داد:

-            جابجائي را انجام بدين، خانم شهنوازي بجاي آقاي پور داود

سپس رو كرد به پورداود:

-            آقاي پورداود متشكرم، نمي خواستم نقل و انتقال شما بدين صورت انجام شود، باز هم متشكرم

پورداود با افسوس و حسرت برخاسته و زيرلب «خداحافظ»ي گفت و اطاق را ترك كرد. خانم شهنوازي فرم مخصوص را در اين فاصله تكميل و با ارائه آن به رئيس، در پشت ميز مستقر شد.امير فرم را برداشت و خواند:

-            خانم مهين دخت شهنوازي متولد 1346، مجرد

برگه را بر روي ميز گذاشت، پوزخندي زده و آنگاه بر حسب عادت، ابتدا آستين هايش را دو تا زده و تا آرنج بالا كشيدو سپس بر روي ميز خم شد و با فراموش كردن همه چيز، فقط  بر روي كارهايش متمركز شد. ابتدا مشخصات فردي پرسنل را در دفتر كوچك اش يادداشت كرد و سپس چارت سازماني را تهيه و تكميل كرد.

با تماس تلفني از دفتر وزير، ستاد را ترك كرد و به طبقه ي بالا رفت. دفتر مخصوص مثل هميشه شلوغ بود و او توسط منشي به اطاق جلسات راهنمائي شد. با ورود زندي، سخنراني رئيس بازرسي نيمه تمام ماند و بعد از نشستن وي، معاون طرح و برنامه با حالت كينه توزانه اي كاغذي را به طرف او پرت كرد:

-            بفرمائيدآقا! اين دسته گل شماست ! شما … ( كف بر دهانش ظاهر شده بود ) شما چرا اين بخشنامه را صادر كرديد؟

امير كاغذ را برداشت و با نيم نگاهي به حضار، آن را مطالعه كرد:

-            بخشنامه در رابطه با استفاده ي كاركنان وزارت و سازمان هاي تابعه از خدمات واحدهاي زير مجموعه

او تمامي مفاد اين دستورالعمل را به ياد داشت و علت عصبانيت معاونت را در نمي يافت:

-            آقا! اشكال در چي هست؟

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...