من و شاهزاده - قسمت 24

چه شبي بود ديشب! جم داشت از خستگي از پا مي افتاد و آرمان هم يكسره داد مي زد:

-           دكتر دكتر

و دختري كه همراهشان بود، آها، يلدا، بله او هم دائم مواظب همه دوستانش بود. عجب شبي بود … جم هي از خواب مي پريد و بالاي سر سعيده مي رفت و مي آمد سر وقت من، كه حكيم بيا ببين نفس ميكشه ؟ … امروز هم براي احوالپرسي من آمده بود كه ايكاش نمي آمد.

فرحناز چاي را خورده و فنجان را همچنان در دست داشت كه دكتر آنها را صدا زد. حكيم دويد و وارد اطاق شد. فرحناز كه مردد ايستاده بود، با اشاره ي دكتر و به دنبال او داخل شد. حكيم سر از پا نشناخته و با خوشحالي، از يكطرف تخت به طرف ديگر رفته و يكريز از جم كه با چشمان باز به وی مي نگريست، سوال مي كرد:

-              پسرم خوب هستي؟ ، الهي شكرت، درد نداري ؟ ،گرسنه نيستي؟

فرحناز نزديك شده و در كنار تخت قرار گرفت. راگو سرم را تنظيم كرده و به همراه تكنسين بيرون رفت. جم نگاهش به فرحناز افتاد. شاهدخت جوان لبخندي زده و با ادب گفت:

-             ببخشيد آقا، شما با اتومبيل من تصادف كرديد، از شما معذرت مي خواهم كه در اثر عدم دقت راننده دچار اين وضعيت شديد، ببخشيد.

جم با يادآوري سخنان سربازان، دختر را شناخته و تلاش كرد تا سرش را بالا بياورد اما نتوانست و سرش بر روي بالش افتاد. فرحناز كه قطرات درشت عرق را  بر روي پيشاني پسر جوان ديد، با دستمالي كه از كيف اش بيرون آورد، آنها را با كمال احتياط ، پاك كرد. حكيم كه حركت پسر را ديد، او را از سعي مجدد براي برخواستن بازداشته و اضافه كرد:

-             نترس الان بدنت را با پماد حكيم نشان (صدايش را آهسته كرد) مواظب باش دكتر راگو نفهمه، … چرب ات مي كنم، دواي درد تو پماد منه 

فرحناز براي اولين بار در آن شب خنديد:

-          آقا حكيم ! بدون نظر دكتر طبابت مي كنيد؟

 مرد مازني با خنده پاسخ داد:

-          من سنتي ام خانم! ماهي و خرما و دنبه و مرزه! بكوب وبساب و بمال!

جم با درد بسيار خنديد . ناگهان  درب اطاق باز شده و زني ميانسال وارد شد. فرحناز با ديدن زن بسوي او دويد و در آغوش اش فرو رفت:

-          واي عمه جان! 

جم چشمانش را بست و حكيم به زن تازه وارد كه گويا از خواهران شاه بود، خيره ماند.

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

مهاجرین ترکستانی ساکن ایران از نیروهای مخفی شوروی وحشت دارند. در زمان حکومت پهلوی دوم، عده ای از مجاهدین ترکستانی را مخفیانه از ایران ربوده یا سرهایشان را بریده بودند.
ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...