من و شاهزاده - قسمت 27

مي خندد. حكيم با راگو وارد مي شوند:

-       آخيش، درمونگاه خلوت شد، يه لشگر سرباز آورده بودن! (راگو، سرم را از دست جم بيرون مي كشد) راستي يادمون رفت به اين والا! يه لقمه صبحانه بديم!

راگو روپوشش را بيرون آورده و در دست حكيم مي گذارد:

-       بريك فرست، حكيم، صاحب سينگ!

و به سرعت بيرون مي رود. مرد مازني، قهقهه مي زند:

-       آتيشش تنده، بد هندي! از بس فلفل مي خوره!

بالش جم را مرتب مي كند:

-      بگير بخواب، … سرم زدي و صبحانه بي  صبحانه! من برم يه لقمه ي شيش تخم مرغه بزنم و بيام!

جم سر تكان داده و چشمانش را مي بندد. حكيم خارج شده و چراغ ها را خاموش مي كند. پسر جوان كم كم به خواب مي رود.

 ***

عصر بلند تابستان به غروب نزديك مي شد كه جم چند باري پلك زده و بيدار شد. اطاق تاريك و درمانگاه در سكوت كامل فرو رفته بود. پسر جوان احساس گرسنگي مي كرد، روي تخت جابجا شد. سعي كرد بلند شده و بنشيند. صداي ظريفي تلاش او را بي ثمر گذاشت:

-         بيدار شدين؟

 به طرف صدا چرخيد و به تاريكي مطلق خيره شد، اسمي در مغزش فرياد كرد «سعيده!» حس كرد دختر جوان، لبه ي تخت را لمس كرد. اين بار با صداي بلندي گفت:

-        سعيده!

و پاسخ شنيد:

-       جانم!

گرماي لذتبخشي وجود پسر را در برگرفت، بهت زده گفت:

-       تو اينجايي؟

صداي حركت ويلچر به گوشش خورد و لحظه اي بعد چراغ اطاق روشن شد. سعيده ، با لبخند به طرف او آمد. جم، در جستجوي همراهان سعيده به اطراف نگريست. دختر اهوازي، با تيز هوشي متوجه شد:

-       كسي از بچه ها نيست، آقا حكيم اجازه نداد بمونند.

اسم مرد مازنی که به میان آمد، به فوریت، درب بازشد و حکیم، وارد گردید:

-       اِ، بیدار شدی شازده! پاشو دیگه، تو به اندازه ی دو روز خوابیدی! ساعت 7:30 شبه. به این دختر رحم کن که از صبح تا حالا بالا سرته! ... (دور تخت می چرخد و زبان و چشمِ جم را معاینه می کند) نه خوبه، ... من حریف همه شدم الا این دخترِ یکدنده!

سعیده از حکیم می خواهد که پرده را کنار بزند. جم، احساس تشنگی کرده و با لب های خشکیده، در خواست آب می کند.

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

مهاجرین ترکستانی ساکن ایران از نیروهای مخفی شوروی وحشت دارند. در زمان حکومت پهلوی دوم، عده ای از مجاهدین ترکستانی را مخفیانه از ایران ربوده یا سرهایشان را بریده بودند.
ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...