من و شاهزاده - قسمت 34

«هوی» بچه ها، چون نسیمی از دورترین تجمع ها شروع شد و در یک آن به تندری وحشتناک تبدیل شد. معاون به ظاهر نترس اردوگاه، با شنیدن فریادهای اعتراض دسته جمعی دوستان جم و جیغ های بلند سعیده و یلدا که ناگهان در مقابلش ظاهر شده بودند، به شدت جا خورد و در واکنشی ناخودآگاه، بدترین ناسزاها را نثار آنان کرد. آتش خشم جوانان این بار با «هوی» شدیدتر و پرتاب اشیای مختلف، زبانه کشید. صمغی، چاره را در فرار دید و با ورود به سلف سرویس، از درب پشتی سالن خارج شده و شتابان خود را به دفتر اردوگاه رسانید.

بچه ها سردرگم بودند و مذاکره ی سرپرستان برای قانع ساختن آنان به متفرق شدن و بازگشت به خوابگاه و چادرها ادامه داشت. در این میان حجتی،  در میان گروه های متعدد جوانان معترض، می گشت و با لحنی گرم و صمیمی و با گفتن کلماتی مانند:

-          «عزیزم» «پسرم» «حق با شماست» «چشم، چشم» «من قول می دهم»...

از آنان دلجویی می کرد. اوضاع در حال رو به راه شدن بود که شنیدن صدای آژیر اتومبیل های شهربانی که به اردوگاه نزدیک می شدند، موجب خشم بچه ها شد.

گروه های پراکنده، با هراس از حمله ی ماموران، مجتمع شده و شایعه ای در بین آنان، دهان به دهان، تکرار می شد:

-          صمغی، از پلیس درخواست کمک کرده

حجتی که از شنیدن این موضوع، بیش از سایرین ناراحت شده بود، برای جلوگیری از ورود پلیس به سمت درب اصلی اردوگاه رفت و بچه ها به صورت توده ای فشرده، در پشت سر رئیس به حرکت درآمدند.           

نگهبانان ورودی، بر اساس دستور تلفنی رئیس، درب اصلی را بسته و خود در پشت آن در یک صف ایستادند. لحظاتی از بستن درب نگذشته بود که چندین اتومبیل جیپ و ریوی شهربانی رامسر، وارد خیابان منتهی به اردوگاه شده و در جلوی درب توقف کردند.

حوادث اردوگاه تربیتی در اردوگاه کناری بازتاب داشت و پیشاهنگان برای اطلاع از کم و کیف ماجرا در طول نرده ها، به تماشا ایستادند. مذاکره ی سرهنگ مسن شهربانی با رئیس نگهبانان در حال انجام بود که جمعیت انبوه جوانانِ معترض نمایان شدند و لحظاتی بعد، تمامی محوطه به اشغال آنان درآمد. حجتی به همراه تنی چند از سرپرستان، برای گفتگو با سرهنگ، از اردوگاه خارج شدند.

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

مهاجرین ترکستانی ساکن ایران از نیروهای مخفی شوروی وحشت دارند. در زمان حکومت پهلوی دوم، عده ای از مجاهدین ترکستانی را مخفیانه از ایران ربوده یا سرهایشان را بریده بودند.
ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...