من و شاهزاده - قسمت 47

در یک ردیف، به دنبال پیشخدمت، به راه افتادند. بار دیگر همه ی آنان خاموش شده بودند و صدای شن های زیر پا، تنها آوایی بود که سکوت ناخواسته را درهم می شکست. مسافت چندانی را نپیموده بودند که با هشدار پیشخدمت، از معبر شنی کنار رفته و در یک صف پشت شمشادها قرار گرفتند. صدای وحشتناک اگزوز اتومبیلی که وارد کاخ شده بود، در نزدیکی آنان، فروکش کرد.

اتومبیل نقره ای رنگ فراری، به آهستگی و با سرعت بسیار کم، از کنار آنان عبور کرد. راننده و سرنشین همراهش، سراپای بچه ها را ورانداز کردند و دو سه متری جلوتر، زوزه ی وحشتناک اتومبیل، دوباره به اوج رسید.

حرف جم، مرد پیشخدمت را به تعجب واداشت:

-         از این آدمایی که اگزوزشونو دستکاری می کنن، مام زیاد داریم! مال جلب توجهه! پس اینجام...(بچه ها با او هم صدایی کردند)... بع له!

آرمان می خواست حرفی بزند که حمیده با شیفتگی به درختان باغ اشاره کرد:

-         باغو ببینید! وای ی ی!

بقیه ی راه، درس درخت شناسی دختر خوزی بود و تماشای باغی که پیشخدمت آن را بهترین و زیباترین باغ ایران معرفی کرد. با عبور از پیچی که جم را به یاد جنگل اردوگاه انداخت، کاخ مرمر سپید! پدیدار شد. کمی جلوتر، رفتند.  محوطه ی جلوی کاخ، حوض مدور، راه پله ی بزرگ ورودی و چهار ستون بلند سنگی! باعث گردید تا ناخواسته بایستند و به نمای ساختمان خیره بمانند.   

پیشخدمت، با قامت شق و رق، انگار که سال ها مشقِ رژه کرده است، همچنان، به رفتن ادامه می داد. آرمان زودتر به خود آمد و پهلوی جم ایستاد:

-         بریم

گروه به حرکت در آمد و او گفت:

-         عالی قاپو را ندیدین؟

جم خندید:

-        دادا! باز یاد نصفه جهون افتادِی!

خنده کنان، از پله های سنگی بالا رفتند.

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

مهاجرین ترکستانی ساکن ایران از نیروهای مخفی شوروی وحشت دارند. در زمان حکومت پهلوی دوم، عده ای از مجاهدین ترکستانی را مخفیانه از ایران ربوده یا سرهایشان را بریده بودند.
ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...