مهر دل

عنوان
مهر دل - قسمت 117
مهر دل - قسمت 116
مهر دل - قسمت 115
مهر دل - قسمت 114
مهر دل - قسمت 113
مهر دل - قسمت 112
مهر دل - قسمت 111
مهر دل - قسمت 110
مهر دل - قسمت 109
مهر دل - قسمت 108
مهر دل - قسمت 107
مهر دل - قسمت 106
مهر دل - قسمت 105
مهر دل - قسمت 104
مهر دل - قسمت 103
مهر دل - قسمت 102
مهر دل - قسمت 101
مهر دل - قسمت 100
مهر دل - قسمت 99
مهر دل - قسمت 98
مهر دل - قسمت 97
مهر دل - قسمت 96
مهر دل - قسمت 95
مهر دل - قسمت 94
مهر دل - قسمت 93
مهر دل - قسمت 92
مهر دل - قسمت 91
مهر دل - قسمت 90
مهر دل - قسمت 89
مهر دل - قسمت 88
مهر دل - قسمت 87
مهر دل - قسمت 86
مهر دل - قسمت 85
مهر دل - قسمت 84
مهر دل - قسمت 83
مهر دل - قسمت 82
مهر دل - قسمت 81
مهر دل - قسمت 80
مهر دل - قسمت 79
مهر دل - قسمت 78
مهر دل - قسمت 77
مهر دل - قسمت 76
مهر دل - قسمت 75
مهر دل - قسمت 74
مهر دل - قسمت 73
مهر دل - قسمت 72
مهر دل - قسمت 71
مهر دل - قسمت 70
مهر دل - قسمت 69
مهر دل - قسمت 68
مهر دل - قسمت 67
مهر دل - قسمت 66
مهر دل - قسمت 65
مهر دل - قسمت 64
مهر دل - قسمت 63
مهر دل - قسمت 62
مهر دل - قسمت 61
مهر دل - قسمت 60
مهر دل - قسمت 59
مهر دل - قسمت 58
مهر دل - قسمت 57
مهر دل - قسمت 56
مهر دل - قسمت 55
مهر دل - قسمت 54
مهر دل - قسمت 53
مهر دل - قسمت 52
مهر دل - قسمت 51
مهر دل - قسمت 50
مهر دل - قسمت 49
مهر دل - قسمت 48
مهر دل - قسمت 47
مهر دل - قسمت 46
مهر دل - قسمت 45
مهر دل - قسمت 44
مهر دل - قسمت 43
مهر دل - قسمت 42
مهر دل - قسمت 41
مهر دل - قسمت 40
مهر دل - قسمت 39
مهر دل - قسمت 38
مهر دل - قسمت 37
مهر دل - قسمت 36
مهر دل - قسمت 35
مهر دل - قسمت 34
مهر دل - قسمت 33
مهر دل - قسمت 32
مهر دل - قسمت 31
مهر دل - قسمت 30
مهر دل - قسمت 29
مهر دل - قسمت 28
مهر دل - قسمت 27
مهر دل - قسمت 26
مهر دل - قسمت 25
مهر دل - قسمت 24
مهر دل - قسمت 23
مهر دل - قسمت 22
مهر دل - قسمت 21
مهر دل - قسمت 20
مهر دل - قسمت 19
مهر دل - قسمت 18
مهر دل - قسمت 17
مهر دل - قسمت 16
مهر دل - قسمت 15
مهر دل - قسمت 14
مهر دل - قسمت 13
مهر دل - قسمت 12
مهر دل - قسمت 11
مهر دل - قسمت 10
مهر دل - قسمت 9
مهر دل - قسمت 8
مهر دل - قسمت 7
مهر دل - قسمت 6
مهر دل - قسمت 5
مهر دل - قسمت 4
مهر دل - قسمت 3
مهر دل - قسمت 2
مهر دل

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...