مهر دل - قسمت 13

ليلا دست سارا گرفته و داخل آسانسور شد اما دوستش برگشت و رو در روي مهري ايستاد:

-            هي! مرتيكه ي عاشق پيشه با اين كلاه گيس دوزاري! (با يك ضربه كلاه گيس مرد را مي اندازد) بهتره برگردي بري آمريكا، ديگه تا از اينجا بريم صدات در نياد، الاغ! (ليلا دست او را مي كشد) مرتيكه اسمشم دكتره! انگار ميخواد طالبي بخره!

نگهبان با حرص وسائل را به گوشه اي پرت مي كند و زل مي زند به مهري و او كه هوا را پس مي بيند، فقط نگاه مي كند. دخترها بالا مي روند. ليلا، بغض كرده و با ناراحتي وسايلش را جمع مي كند. سارا مي گويد:

-            حالا چرا نيم ساعته؟!

-           اينجا را فخري مبله اجاره كرده، من كه (بر روي تخت مي نشيند) چيز زيادي ندارم (اشك صورتش را مي پوشاند، اما با غرور بلند مي شود) ولش كن، خدا بزرگه.

جمع آوري وسايل را دو نفري انجام مي دهند. بعد از نيم ساعت كار بي وقفه، سارا با ديدن كارتن ها، چمدان، ساك و چند تا نايلون بزرگ و لباس هاي پوشش دار، آهي كشيده و مي گويد:

-            اينا تو تاكسي و سواري جا نميشه

ليلا جوابي نمي دهد و لوازم حمام را با سختي، داخل كيف دستي اش جا مي دهد. سارا با استفاده از تلفن داخل پذيرائي با شخصي صحبت مي كند وليلا كه متوجه او بود، به سمت اش مي آيد:

-            سارا جان، به كسي چيزي نگو، لطفاً! نمي خوام هيچكس حتي سعيده و يلدا چيزي بدونن

سارا تلفن را قطع مي كند:

-            نه خانم بزرگ! نه سعيده بود، نه يلدا. با شهياد صحبت مي كردم

-            با شهياد؟ چرا ديگه به اون زنگ زدي (روي كاناپه مي افتد) واي شهياد!

-           بابا ! من زنگ زدم به اون كه واسه اين همه وسيله، وانتِ شو بياره. با گاري مي خواي اينا رو ببري؟ يا مي خواي بار من كني؟

ليلا نفسي به آسودگي مي كشد:

-           ببخشيد سارا جون، فكر وانت شهياد نبودم….. حالا چي گفت؟

دوست اش، براي عوض كردن حالت او مي خندد:

-          ببين! تو راه داشتيم به تور زدن يه نود ساله ي پولدار فكر مي كرديم، يه دقيقه نشد كه جل و پلاسمونو ريختن بيرون! (فرياد مي زند) اي خدا! ما به بيست ساله ي بي پولشم راضي هستيم! (ليلا مي خندد) … پاشو كه ده دقيقه ديگه اين شهياد موذي! اينجاست، كره خر! با اين بچه هه! ركسانا چي كار داشت؟

(ليلا اخم مي كند: «بازم فضولي!»)…

         …خانم فرهي! (با برداشتن يك مجله و لوله كردن آن، اداي گزارشگران را در مي آورد) شما كه خيلي خوشگلين! خيلي هم ناز دارين! چرا مثل دوستتون، يلدا خانمِ تور طلايي!، يه شوهر پولدار واسه خودت تور نميزني؟ اين دوستِِ زبل خان تو، مي تونه واست يه لقمه ي چرب و نرم پيدا كنه! (ليلا اطاق ها را مي گردد و سارا به دنبالش است) نكنه تو اينكار هم مثل پول دادن خسيسه؟!

-         نه، خيليا رو به من معرفي كرده اما من بدون دوس…

-          خفه شو بابا! دوست داشتن! … مسخره! … امشبو برو زير پل بخواب تا دوست داشتن يادت بره!( وقتي كه گريه اش را مي بيند، او را در آغوش ميگيرد) خرِ ديوونه!… … شوخي كردم مياي پيش خودم آبجي ليلا!

ليلا خودش را از آغوش او بيرون مي كشد و كشوها را بازديد مي كند:

-           نه سارا جون، من حوصله ي زن دائيت رو ندارم، با اون پسر دائي هيز منحرفت! تازه دائيت هم از پسرش بدتره!

-           به به ليلا خانم! يه دفه بگو همه ي كس و كار من منحرفن! …  حالا جم كن بريم، يه فكري مي كنيم!

آخرين نايلكس را هم تا پشت درب برده بودند كه تلفن زنگ زد. نگهبان، خبر آمدن شهياد را داد و او چند لحظه بعد داخل آپارتمان شد و بي معطلي وسائل را به طرف آسانسور برد . دخترها مي خواستند به او كمك كنند اما با اخطار او مواجه شدند:

-            برين دوباره همه جا را بگردين شايد يه چيزي جا مونده باشه

كليه ي وسايل با دو بار رفتن و برگشتن آسانسور، به پائين ساختمان حمل شد و شهياد براي آخرين بار بالا آمد:

-           همه جا رو گشتين؟ 

سارا با خستگي گفت:

-          آره بابا، هيچي نمونده، زود باش

-         باشه، پس اون چيزي كه به لوله ي گازِ بغل پرده آويزونه مال منه ديگه؟

ليلا ناگهان دويد و با مجسمه ي كوچكي برگشت:

-          اين دختر چشمك زنه! آخرين يادگار خانوادمه

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

انوشیروان خطاب به امپراطور روم: ندانی که ایران، نشست من است / جهان سر بسر، زیر دست من است / تو زان مرز، یک رش منه پیش پای / چو خواهی که، پیمان بماند به جای / اگر بگذری، زین سخن بگذرم/ سر و گاه تو، زیر پی بسپرم
کشکول شیخ بهایی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...