نکته هـای خـواندنـی - ماه فروردین 93

در ساخت مجموعه ی بی نظیر پارسه (تخت جمشید)، کلیه حجاران و هنرمندان از جمله مردان و زنان از حقوق مادی و معنوی برخوردار بودند. دستمزد، بیمه، پاداش، حقوق بیکاری، مرخصی دوران بارداری... وجود داشت و بر اساس یافته های باستان شناسان و الواح گلی و... میزان دستمزد کارگران و هنرمندان و وجود مکان هایی جهت نگهداری فرزندان کارکنان (مهد کودک های امروزی) به اثبات رسیده است.

                                                                                                       ایران قدیم مهد تمدن جهان

***

ای بیداری شکوفه ها           صبح را در آستانه              منتظر مگذارید!

ای کبوتران سپید بال پیام !

باور کنید که لب های آدمی هنوز پاکترین آشیانه هاست.

                                                                                                        سیاوش کسرایی

***

به یاد می آورم که چگونه لنگ لنگان می رفت، این زن کوچک اندام با پوست سوخته و با چشم هایی که 80 سال را خوب نشان می داد. آنها که جسدش را به آرامگاه بردند، آیا کیسه ی پیشبندهایی را که او در خیابان می فروخت، با او دفن کرده اند؟ آیا کلمه ی دلنشین«فرزندم» را که او به سیاهان می گفت، با او دفن کردند؟

                                                                                                          پیک معلم/فنتون جانسون

***

تام داشت به چهره های شادمانی که با حسرت او را نگاه می کردند،می نگریست. در دلش موج شادی بیداد می کرد. در همان لحظه به فکر فرو رفت:

-        البته در جهان چیزی بالاتر از این نیست که آدم مورد علاقه و محبت ملتی باشد....

                                                                                                         شاهزاده و گدا/ مارک تواین

***

فرهاد (اشک پنجم) پادشاه ایران، با این که چندین پسر داشت، برادر خود مهرداد را برای جانشینی اش انتخاب کرد، زیرا نمی خواست مقدرات کشور را به دست شخصی جوان و بی تجربه بسپارد. شاه ایران وظیفه ی خود نسبت به کشور را بالاتر از وظیفه اش نسبت به فرزندش می دانست.

                                                                                                          تاریخ ایران باستان 

***

کریه ترین و زننده ترین زشتی ها را در نظر بگیرید و آن را در پست ترین فرد از طبقه ی پائین اجتماع قرار دهید، در اطراف او حوادث سیاهی را بوجود بیاورید، سپس پاکترین احساسات بشری یعنی عواطف پدری را با روح این شخص مخلوط کنید. چه خواهد شد؟ ... مخلوق پست، بزرگ خواهد شد و زشت به زیبا مبدل می شود.

                                                                                                            ویکتور هوگو

***

آری آری من به باغ خفته، می مانم

باغ، باغ ماست

پنج روزی بیش و کم 

گر پایمال پای صیاد است.

                                                                                                          سیاوش کسرایی

***

«بوشهر» از شهرهای کهن ناحیه ی ایلام است که به نام«بوخت اردشیر» شهرت داشت و از هزاره سوم از مراکز مهم این امپراتوری  بود. این شهر در دوران هخامنشی جزو یکی از سی ساتراپ(استان) ایران به شمار می رفت. 

                                                                                                         ایران قدیم مهد تمدن جهان

***

باید این حقیقت بر همه روشن شود که بسیاری از زنان از انجام دادن وظیفه ی مادری و همسری لذت می برند. نه به دلیل آنکه از عهده کار دیگری برنمی آیند بلکه به این دلیل که رضایت خاطر بیشتری برای آنها حاصل می شود.

                                                                                                         پیک معلم/ سالی شیوتیس

***

محمد حسن خان اعتماد السلطنه را با کتاب «روزنامه ی خاطرات» می شناسند که مهمترین اثر دوران ناصری است اما نویسنده کتاب های دیگری نیز دارد. «خرنامه» یا «منطق الحمار» که داستانی اجتماعی دارد، از کتاب های اوست.

                                                                                                       علی دهباشی

***

ادب فارسی در قرن 15 در مالزی شیفتگان فراوان داشته و مردم با ذوق آن دیار شعر فارسی را می شناخته اند. گواه این سخن، شعر زیبای «گلی خوشبوی» سعدی است که بر روی مزاری در«اجه» نوشته شده است

***

در مرگ آرسن میناسیان(نوع دوست ارمنی)شهر رشت در عزا فرو رفت. قرار بود فردای درگذشت، جنازه با اتومبیل تا کلیسا حمل شود اما مردم مسلمان شهر، جسد را روی دوش گرفتند، بر سر می زدند، صلوات می فرستادند، الله اکبر و لااله الا الله می گفتند. اصلا فکر نمی کردند یک مسیحی در تابوت خوابیده است. رشت تعطیل عمومی بود. آرسن مرده بود. خدمتگزار مردم.

                                                                                                   شبه خاطرات/ دکتر بهزادی

***

آقای هدایتی وزیر آموزش و پرورش (دوره ی پهلوی) بخشنامه ی محرمانه ای خطاب به دبیران و آموزگاران صادر کرده و از همه ی معلمان کشور خواسته بود، روابط زناشویی خود را طوری تنظیم کنند که دوران بارداری و فراغت خانم های دبیر و آموزگار مصادف با تعطیلات تابستان شود تا به کار تدریس آنها لطمه وارد نشود!

                                                                                                    شبه خاطرات/ دکتر بهزادی

***

زنان باید به زن بودن خود افتخار کنند و از امتیاز مادر شدن لذت ببرند. برای آنکه زن شخصیت کسب کند مجبور نیست که به مردان شبیه شود، بلکه باید بیشتر یا کاملا به زن شبیه باشد.

                                                                                                    پیک معلم/ سالی شیوتیس

***

روزی محمد رضا شاه، شعبان جعفری (بی مخ) را به دربار احضار کرد و از او خواست عقیده اش را در باره ی انقلاب سفید بیان کند. شعبان گفت: به طوری که آقای اعلیحضرت! می دانند ما دو جور انقلاب داریم، یکی انقلاب سرخ که مردم می زنند پدر شاه و سلطنت را در می آورند و دیگری انقلاب سفید که شاه پدر مردم را در می آورد.

                                                                                                   شبه خاطرات/دکتر بهزادی

***

هر لحظه که می گذرد، زندگی ای تازه به ما ارزانی می گردد. امروز و هم اکنون، این ها تنها دولت نقد و مجال مغتنم ماست.

                                                                                              آلن/ فیلسوف فرانسوی

                                                                                                  علی اصغر سعیدی

***

خاستگاه اولیه ی آئین میترا، شهر بابل (با نام باستانی «مامتیر» یا «مامتیرا») بوده است و آتشکده ی بزرگ میترا در این شهر قرار داشته است.

***

 در جنوب خانه ی سرلشگر ضرغام، در خیابان وزرای سابق، یک ساختمان بلند چندین طبقه ساخته شد. ضرغام به فکر افتاد که یک مجتمع آپارتمانی بسازد. به شهرداری مراجعه کرد، به او گفتند:

-        ساختن بناهای بلند در خیابان وزرا ممنوع است.

ضرغام گفت: پس چرا در جنوب خانه ی من اجازه ی ساختن یک بنای بلند را دادید؟

شهردار با ایما و اشاره گفت: آخر آن زمین متعلق به همسر ارتشبد نصیری رئیس سازمان امنیت است!

ضرغام به سوی تلفن رفت و شماره ای را گرفت و رو به شهردار گفت:

-        اگر مجوز ساختن عمارت بلند، همسری با ارتشبد نصیری است همین الان یک محضردار احضار کردم تا بیاید و نصیری را به زوجیت من در آورد!

                                                                                             شبه خاطرات/ دکتر بهزادی

***

در قلب جنگل های وحشی و انبوه افریقا و در سرزمین کنیا. بقایای شهری پیدا شده به نام شیراز.... هنوز در زنگبار تیره ای به نام شیرازی وجود دارند.

                                                                                             ایران و جهان/ عبدالحسین نوایی

***

نخستین جنبش ضد اعراب، قیام به آفرید در حومه ی نیشابور بود. این قیام سه سیمای برجسته داشت 1)کتابی که به فارسی بود 2) قانون نگهداری و مرمت راه ها و پل ها 3) دشمنی موبدان زرتشتی با این قیام. ابومسلم، به آفرید را با هر که از پیروانش بود، کشت.

                                                                                                تاریخ ایران/ حسن انوشه

***

فرهاد (اشک پنجم) علاوه بر ملاحظات سیاسی، برادرش را خیلی دوست می داشت و به همین جهت بر سکه های او عبارت«محب برادر» (فیلدلفوس) درج شده بود.

                                                                                               تاریخ ایران باستان 

***

علامه علی اکبر دهخدا، نویسنده ی معروف «لغتنامه عظیم دهخدا» و کتاب های «چرند و پرند» و «امثال و حکم» مردی با سواد و پاکدامن بود. روزی، نامه ای را برای دکتر مصدق فرستاد، گیرنده دکتر مصدق بود و در پشت پاکت در محل نام فرستنده، نوشته بود: «پرستنده»!

                                                                                              شبه خاطرات/ دکتر بهزادی

***

استاد حسابی مردی خوشرو، فروتن و با وقار، کم سخن و بسیار اندیش بود. قناعت و صرفه جویی از خصوصیات وی بود. استاد هیچگاه از تحصیل علم غافل نبود. گوش دادن به اخبار، باغبانی، آهنگری و نجاری از سرگرمی های او بود. هر شب دو ساعت را به آموزش مطالب گوناگون و پاسخ گویی به فرزندانش اختصاص می داد.

                                                                                                 کتاب: راه ما

***

موحــــد، چه در پای ریــــزی زرش / چه شمشیر هندی نهـــــی بر سرش

امید و هوایـــــــش نباشـــــــد ز کس/ بر این است بنیاد توحید و بس

                                                                                               شیخ احمد سرهندی

***

معروف ترین سبک ساختمانی ایران در هند، بنای معروف تاج محل (روضه ممتاز محل) است در شهر اگره. این بنا مقبره ی بانو بیگم خواهر زاده ی نور جهان و زن شاه جهان می باشد و به دست دومعمار ایرانی مقیم پنجاب، استاد احمد و استاد حمید لاهوری ساخته شده است.

                                                                                                  ایران و جهان

***

مرکز آذربایجان در زمان اشکانیان را پَرَسپه می نامیدند که محل آن در دشت سلیمان کنونی می باشد. در زمان ساسانیان آن را آذرپاتکان می گفتند که بعد آذرپایگان و آذربایجان شده است

                                                                                                ایران باستان

***

گویند: خاقانی و نظامی در سفر حج با هم بودند. در آنجا عهد کردند که هر یک زودتر از جهان بروند، دیگری او را مرثیه گوید. خاقانی پیش از نظامی در گذشت. نظامی در مرثیه ای سرود:

امیدم بود، خاقانی دریغا گوی من باشد                        دریغا زان که من گشتم دریغا گوی خاقانی

***

ولیان، استاندار خراسان(دوره ی پهلوی) گفت:

-        برای شرکت در کنفرانس بین المللی به ایتالیا رفتم. قبل از حرکت مقداری دلار از بانک ملی خریدم. یک روز در رم در سالن انتظار هتل بودم، عده ای پلیس و مامور وارد شدند. گاهی مرا به هم نشان می دادند. کنجکاو شدم و جریان را پرسیدم. معلوم شد، مقداری از دلارهایی که بانک ملی به من داده و من به هتل داده ام، تقلبی است! من گذرنامه ام را که در آن شماره ی دلارها نوشته شده بود، به آنها ارائه دادم. اگر گذرنامه سیاسی نداشتم، حتما سر و کارم با پلیس و زندان ایتالیا بود!

                                                                                              شبه خاطرات/ دکتر بهزادی

 

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...