نکته هـای خـواندنـی - تیر 93

خُلق بر دو دسته است: یکی خُلق حَسَن و دوم خُلق بد و زشت. افعال پسندیده از خُلق نیکو آید و افعال بد از خُلق بد.

                                                                                      سراج ارموی/ نقل از: گنجینه سخن، دکتر ذبیح اله صفا

-------------------

ای دل به هوس، بر سر کاری نرسی                 تا غم نخوری، به غمگساری نرسی

چون شانه به زیر اره تا تن ننــــهی                   روزی بسر زلف نگاری نرســـــــی                                                     

--------------------

عبداله پسر طاهر ذوالیمینین در دستوری به کارداران خویش گفت:« با برزگران ولایت مدارا کنید و کشاورزی که ضعیف گردد او را قوت دهید و به جای خویش بازآرید که خدای عزوجل ما را از دست های ایشان اطعام کرده است و از زبانهای ایشان سلام کرده است و بیداد کردن بر ایشان حرام کرده است»

                                                                                             تاریخ مردم ایران

-----------------------

ای جنگجــو به قلب سپـــــاه که می زنــی؟             دامــان ناز بر زده، راه که می زنــی؟

چشم سیه که کرده ای از باده لاله گون             آتش به خان و مان سپاه که میزنی؟

زلفت کمند افکن و چشمت کمین گشای             با لشگری چنین به سپاه که میزنی؟

                                                                                            امیدی رازی

-----------------------

کتاب «جواهر الاسمار» داستان طوطی است متعلق به بازرگانی به نام «صاعد» که زنی به نام «ماه شکر» دارد. بازرگان به سفر رفته و زن می خواهد شبانگاه، برای دیدار امیر زاده ای، از خانه بیرون برود. طوطی هر شب او را با شرح داستانی تا سحرگاه مشغول می سازد، تا آنکه سرانجام صاعد از سفر باز می گردد.

-----------------------

جفا مکن که جفا رسم دلربائـــی نیست               جدا مشو که مرا طاقت جدائــی نیســت

مــدام آتش شوق تو در درون منســـت                 چنانکه یکـــذم از آن آتشم رهائـی نیست

                                                                                           عبید زاکانی

--------------------------

طاهر ذوالیمینین، دو سال بعد از ورود به خراسان و درست مقارن وقتی که داعیه ی استقلال خویش را آشکار کرد، وفات یافت.(او را مسموم کردند). آخرین سخن او که می گویند در بستر مرگ به زبان فارسی گفته بود، این بود:« در مرگ هم مردی باید!»

                                                                                         تاریخ مردم ایران

-------------------------

عشق آمد و هنگامــه در این خانــه برانگیخت                  آتشکده ها زین دل ویرانه برانگیخت

عشق آمد و از مستــی چشمــت سخنـی گفـت                  غوغای مـرا بر در میخانه برانگیخت

                                                                                         رعدی آذرخشی

------------------------

پسر لقمان از پدر پرسید:« کدام خصلت بهتر؟»

-        دین                                            گفت: «چون دو باشند؟»

-        دین و مال                                     گفت:«چون سه باشند؟»

-        دین و مال و حیا                    گفت:«چون چهار باشند؟»

-        دین و مال و حیا و حسن خلق              گفت:«چون پنج باشند؟»

-        دین و مال و حیا و حسن خلق و سخا      گفت:«چون شش باشند؟»

-        ای پسر، هر که این پنج خصلت در او جمع باشند، او پاک و خدا ترس و دوست خدا باشد و از شیطان دور بود.

                    لطایف الحکم

-----------------------

در قیــد غمم، خاطر آزاد کجائــی؟           تنگ است دلم، قدرت فریاد کجائـــی؟

کو همنفسی تا نفسی شاد برآرم؟            مجنون تو کجا رفتی و فرهاد کجائی؟

                                                                                     حزین لاهیجی 

------------------

امیر موید، زنی را در میان چهار زن دیگر، گرفتار، مشاهده می کند که فریاد:«کمک کنید، کمک کنید» او تا مسافتی دور به گوش می رسد. امیر، زن را از دست ضاربان نجات می دهد. زن می گوید:« من نوش آفرین هستم، همسر داداش بیگ سواد کوهی! شوهرم به تهران رفته و هووها از فرصت استفاده کرده و مرا مجبور کرده اند که بچه ام را سقط کنم. آنان محکم به شکم ام ضربه می زدند. امیدوارم که بچه ام صدمه نبیند»

نوش آفرین و داداش بیگ: مادر و پدر رضا شاه

                                                                    وقتی پرده ها بالا می رود/  بهرام افراسیابــــی

-----------------------

لطافت آن قدر دارد که گاه رقص در مجلس        توان از پشت پایش دید نقش روی قالی را

---------------------

سلطان سنجر با زنش چهار سال در میان غزان گرفتار بود و از بیم آنکه حرمش ترکان خاتون در دست مخالفان بماند، تدبیر استخلاص نمی کرد و چون حرم محترم سلطان وفات یافت، فرار کرد و از میان غزان خود را نجات داد.

                                                                                                   روضه الصفا

-----------------

گرگی زنده را پیش فرهاد میرزا حاکم جدید فارس آوردند. او گرگ را نعل کرد و به بیابان سر داد و با تجبر و تکبر گفت: برو به گرگ ها ی بیابان بگو که از این پس فرهاد میرزا بر فارس حاکم است!

                                                                                           نای هفت بند/ باستانی پاریزی

---------------------

رامســـر، نیم شبـــی گفت به داماد، عروس             نام این مــه چه کسی ماه عسـل بنهاده است؟

گفت دامادِ بلا دیده: که در اصل این ماه             ماه غسل است ولی نقطه ی آن افتاده است!                                                                                                                                    باستانی پاریزی

------------------------

مرداویج وقتی بر ناحیه ی ری و جبال دست یافت، کس پیش برادرش وشمگیر فرستاد تا او را از گیلان به ری بیاورند. وقتی ماموران به آن حدود رسیدند، متوجه شدند وشمگیر با سایر کشاورزان در مزارع مشغول برنجکاری است!

                                تاریخ آل بویه

-----------------------

راهــم بدهیــد، رو بـــــــــه راه آمده ام                  بر درگــــه حضــرت الــــــــه آمــده ام

بی تحفه نیامدم، نه دستم خالی است                 با دست پر از جرم و گناه آمده ام

                                                                                       (صابر) طاهر زاده شروانی

------------------------

این تاریخ نیست که شخصیت ها را به وجود آورده، این اجتماع و محیط است که هر زمانی شخصیتی خاص در خود می پرورد.

                                                                                 نای هفت بند/ باستانی پاریزی

------------------------

این تنها آرزوی من بود: زمین وسیعی با مناظر دلگشا، یک باغ، یک چشمه ی صاف و گوارا در برابر ساختمان منزل، با یک جنگل کوچک و زیبا!

                                                                                       ژان ژاک روسو

------------------

لب نهــادم به لب یار و سپـــــردم جان را                    تا به امروز بدین مرگ نمرده است کسی

                                                                                        صائب تبریزی

---------------------

نظام مادر سالاری در ایلام، پارس و اقوام دیگر معمول بوده است. نیایش جده ها توسط اسکیموها و خاطره ی آمازون ها، نشان از وجود این نظام در قدیم است. در نیجریه، گذار از مادر سالاری به پدر سالاری در اواخر قرن قبل، در اثر نفوذ بریتانیا صورت گرفت.

                                                                                       تاریخ جهان باستان

-------------------

ملت هایی را که کورش زیر فرمان خود کشیده بود، هیچیک به زبان او سخن نمی گفتند و زبان یکدیگر را نمی فهمیدند.

                                                                                          هرودت

--------------------

ناله را هر چند می خواهم که پنهانی کشـــم            سینه میگویـــد که من تنگ آمدم فریاد کــــن

----------------------

مراسم عروس را در هند«شادی» می گویند و «خوشی» از نام های رایج در این کشور است .

---------------------

... ولایتی است که آن را جندان گویند و مردمان جندان چون روز آدینه باشد با مسلمانان به مسجد رفته و نماز آدینه بگذارند. چون شنبه باشد با یهود پرستش کنند و یکشنبه به کلیسا در آیند...

                                                                              نای هفت بند/ باستانی پاریزی            

--------------------------

بشکن دلم که رایحه ی درد بشنــــوی             کس از برون شیشه نبوید گلاب را

                        اسرار سبزواری

                                                                       --------------------------  

پیاده در شطرنج، اگر تا آخر راه ادامه بدهد، وزیر می شود!

---------------------------

کورش، انسانی آزادی بخش و مورد علاقه ی همه است و لشگریان هخامنشی هراس انگیزند! ولی کسی از آنان وحشت به دل ندارد! مغلوبین آزاد خواهند شد.

                                                                                  کورش کبیر/ آلبر شاندور

--------------------

طوری زندگی کن که وقتی فرزندانت به انصاف، عدالت ، مسئولیت و شرافت فکر می کنند، تو را به خاطر بیاورند.

                                                                                   اندرزهای کوچک زندگی

-----------------------

در ماهتاب، دوش خرامان همـــی شــــد             ماهت بدید و چادر شب پیش رو گرفت

                           امیر خسرو دهلوی

------------------------

شاه شجاع به حافظ ایراد می گیرد که: غزلیات تو دارای وحدت موضوع نیست و هر شعری برای خودش سازی می زند. حافظ جواب می دهد: به همین دلیل است که غزل حافظ هنوز تمام نشده به اکناف عالم می رود:

به شعر حافظ شیراز می کوبند و می رقصنــد                 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

                                                                             نای هفت بند/ باستانی پاریزی

نکتـه ی خـوانـدنـی

عقب نشینی آنتوان از ایران در سال 36 قبل از میلاد، ما را به یاد عقب نشینی ناپلئون از روسیه در زمستان 1812 می اندازد و ما می فهمیم که ایرانیان هجده قرن زودتر از روس ها، دمار از روزگار یک مهاجم رومی در آورده اند!
ذبیح اله منصوری

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...