نکته هـای خـواندنـی - دی 93

 

 

 

 

همدوره ایای من، خیلیا بودن، مثلا سید اکبر خراط بود، محمد آهنگر بود که اعدامش کردن. ناصر فرهاد بود که موهای بور و چشای زاغ داشت، اونم به جرم دو فقره قتل اعدام شد. اولش امیر بود، بهش می گفتن: امیر آهنگر. دومی ش تقی بار فروش بود، بعد ناصرم اعدام کردن، همه رو اعدام کردن.

خاطرات شعبان جعفری

***

ساعدی در پاسخ این سوال که:«چطور شد به طرف نمایشنامه نویسی جلب شدی؟» گفت:

-        برای اینکه آدم فضولی بودم، من از گفتگوی آدمیزاد خیلی خوشم میاد. دیالوگ اصلا برای من مساله شوخی نبود.

زندگی ساعدی/ اسماعیل جمشیدی

***

در اوستا، نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی تصویر می شود و در سنت های باستانی ایران گه گاه قحطی و دشمنی را در ردیف دروغ، به مثابه کارهای اهریمنی تلقی می کردند.

روزگاران/ دکتر زرین کوب

***

احسنت، خیاط زنانه مهربان! آفرین رنجور دلاور! تو به اندازه کبوتر خشمگین و یا به اندازه موش، آن پهلوان پهلوانان، دلاور خواهی بود. خیاط زنانه را نشان بزنید. با سوزن خوب و عمیق نشانش بزنید.

                                                                   هنری چهارم/ ویلیام شکسپیر

***

وقتی با همسرت در مورد مساله ای اختلاف نظر پیدا کردی، بدون توجه به اینکه حق با کدامتان است، معذرت بخواه و بگو:«عزیزم، متاسفم که ناراحتت کردم، لطفا مرا ببخش» این حرف التیام بخش است و تاثیر فوق العاده ای دارد.

                                                                   اندرزهای کوچک زندگی

***

گویند فیثاغورث در تفهیم اینکه «یک ضلع مثلت از مجموع دو ضلع آن کوتاهتر است» مشکل داشته است و در همان حال در جلوی مدرسه، یک خر، بسته علفی را دید که در گوشه ی باغچه مستطیل شکل قرار داشت. آن خر بجای اینکه باغچه را دور بزند و به طرف علف برود، جستی زد و وتر را طی کرد. معلم به شاگردانش گفت:«ببینید، این هم شاهد زنده! خر فهمید و شما نه؟!

از آن روز این قضیه به قضیه حمار(خر) معروف شد.

                                                                   مار در بتکده/ باستانی پاریزی

***

دردا که فراق، ناتوان ساخت مرا / در بستر ناتوانی انداخت مرا

از ضعف، چنان شدم که بر بالینم / صد بار اجل آمد و نشناخت مرا

 شوقی ساوه ای

***

حرف شاملو را پر بیراه نمیدانم که تخیل ساعدی از گابریل گارسیا مارکز و فونتس چیزی کم نداشته است، اما چرا بین سرنوشت او و مارکز، چنین فاصله ای پدید آمده است؟ چرا یک نفر در غربت با زندگی شاهانه، شیره ی شادمانی های هستی را می چشد و یک نفر در غربت و تبعید خود خواسته، ذره ذره جانش را می گیرد.

زندگی ساعدی/ اسماعیل جمشیدی

***

سالها جوک شعبان بی مخی رایج بود. مثلا می کفتند:«معلم به خواهر زاده ی شعبان نمره نداده، شعبان رفته و گفته: فلان فلان شده، چرا به خواهر زاده ی من نمره ندادی؟ معلم گفته: برای اینکه دیکته ش ضعیفه، شعبان پرسیده: یعنی چه جوریه؟ معلم جواب داده: صابون رو با سین نوشته، شعبان گفته: حالا با سین بنویسه، کف نمیکنه؟!»

             خاطرات شعبان جعفری             

***

ما و دل هر یک مرادی از خــدا می خواستیم / او ترا می خواست، ما درد تو را می خواستیم

 فردی مشهدی

***

هیچوقت به سراغ مواد مخدر نرو و با آنهایی هم که به این بلای خانمانسوز گرفتار هستند، رابطه نداشته باش.

 اندرزهای کوچک زندگی

***

از این به بعد تصمیم بگیر: هر روز نیم ساعت، زودتر از خواب بیدار شوی. بعد از یکسال ، هفت روز و نیم به زمان بیداریت اضافه می شود.

اندرزهای کوچک زندگی

***

زندگی بعض ها از آنجا که خدا دوستشان دارد، همواره قرین رحمت است. این زندگی ها نمایش کوچک ، در حد دریافت ما، از گوشه ی بهشت است.

ویلت/شارلوت برونته

***

شب مهتاب همان به که ز اندوه بمیــــری / تو که با ماهرخی وعده ی دیدار نداری

سیمین بهبهانی

***

مرد با از دست دادن مال، مُرد و مادر گوژپشت و همسر محرومش را بدون حتی یک پنی، تنها گذاشت. در این زمان یک نفر به کمک آنها رسید. او، عاشق و خواستگار دختر ناکام آنها بود. شرایط بد و زندگی سخت این دو تن را شنید و با فداکاری منحصر به فردی به کمک آنها شتافت.

                                                                        ویلت/ شارلوت برونته

***

در هر مسافرخانه ای، گرسنگی به من سلام می کرد و سر هر چشمه، تشنگی در انتظارم بود.

                                                                             آندره ژید

***

هنگام بحث با همسرت، هیچگاه به حالت قهر از اتاق خارج نشو!

اندرزهای کوچک زندگی

***

هیچ ایرانی ئی نیست که از زمان کودکی با نام حافظ آشنا نشده باشد. شعر حافظ با روح و احساس و عواطف انسانی درهم سرشته است. موسیقی کلام او از هر موسیقی دل انگیزتر است و معانی بلند و آسمانی او ارواح ما را با خود به افلاک عروج می دهد و به دل های تاریک صفا می بخشد.

                                                                              مهدی سهیلی 

***

گوشه گیران زود در دلها تصرف می کنند / بیشتر دل می برد خالی که در کنج لبســت  

 صائب تبریزی

***

این هم حقیقتی است تلخ که حتی اشخاص بزرگ نیز، اقوام تنگدست دارند!

 چارلز دیکنز

***

هستند کسانی که از تنهایی و بی همزبانی، پای به مرحله ی جنون می گذارند. یک زندانی که سالهای مدیدی را در زندان به سر می برد، پس از مدتی به یکی از بیماریهای لاعلاج، ناشی از غم بی همدمی مبتلا می شود.         

ویلت/شارلوت برونته

***

نگذار احساس غم و افسردگی بر تو غلبه کند. در چنین مواقعی، به کسی که نسبت به تو در وضعیت بدتری قرار دارد، کمک کن!

                                                                      اندرزهای کوچک زندگی

***

آن شب که ترا با دگری دیدم و رفتم / چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم

آغوش تو چون محرم راز دگری بود / پیوند دل از عشق تو ببریدم و رفتم

ابوالحسن ورزی

***

استلا گفت: من دلی دارم که باید دشنه در آن فرو کرد یا تیر به آن زد. در این دل هیچگونه عاطفه و رقتی وجود ندارد. همدردی و رافت و احساسات، کلمات پوج و بی معنائی هستند!

  آرزوهای بزرگ/ چارلز دیکنز

***

خودت را عادت بده تا به محض ورود به خانه، سوئیچ ماشین و کیف پولت را در جای مشخصی بگذاری!

                                                                       اندرزهای کوچک زندگی

***

آمد سحر این ندا زمیخانه ی ما / کای رند خراباتی دیوانه ی ما

برخیز که پر کنیم پیمانه ز می / زان پیش که پر کنند پیمانه ی ما

حکیم عمر خیام

***

دوست داشتن او، امروز، مانند گلدوزی اوست. نقش آن به آهستگی شکل می گیرد و ظاهر می شود.

                                                                     ابلوموف/ ایوان گنچاروف

***

به تمام کسانی که برای تامین معاش تلاش می کنند، حترام بگذار، حتی اگر کارشان در سطح پائینی باشد.                                                                       اندرزهای کوچک زندگی

***

ای عهد شکسته و وفا داده به باد / مادر همه شیر بی وفایی به تو داد

اول تو چنان بدی که کس چون تو نبود / واخر تو چنان شدی که کس چون تو مباد

ولی دشت بیاضی

***

گویند: زندگی دو نیمه است. نیمه ی اول به امید نیمه ی دوم می گذرد و نیمه ی دوم به حسرت نیمه ی اول!                                                                              مهدی سهیلی

***

وقتی کار مناسبی برایت پیدا می شود، بدون اینکه به درآمدش فکر کنی، آن را بپذیر. اگر کارت را بخوبی انجام دهی، بزودی حقوق متناسب با لیاقتت را دریافت خواهی کرد.

                                                                   اندرزهای کوچک زندگی   

 

 

 

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

مهاجرین ترکستانی ساکن ایران از نیروهای مخفی شوروی وحشت دارند. در زمان حکومت پهلوی دوم، عده ای از مجاهدین ترکستانی را مخفیانه از ایران ربوده یا سرهایشان را بریده بودند.
ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...