نکته هـای خـواندنـی - اسفند 93

شاه در یکی از مصاحبه هایش با خبرنگار هندی گفته بود: «نفهمیدیم قضیه ترور 15 بهمن چه بود؟ طراح آن کی بود؟ البته دختر سر باغبان سفارت انگلیس معشوقه ی ضارب بوده است!»

پنج گلوله برای شاه

***

خسروپرویز در شکستی که بر رومیان افکند، صلیب عیسی را هم جزو غنائم از بیت المقدس به تیسفون برد.

درخت معرفت

***

در اوایل عهد اورنگ زیپ(پادشاه هند) صائب این شعر را نزد جعفر خان وزیر اعظم وی فرستاد:

دوردستان را به احسان یاد کردن همت است

ورنـــه هر نخلــــی به پای خود ثمــر می افکنــد

و جعفر خان پنج هزار اشرفی برای وی فرستاد.

خزانه ی عامره

***

در میان شاهان ساسانی، هرمزد دوم تنها شهریاریست که بر سکه هایش صورت شاه که در زیبایی شهره بود، نقش شده است.

                                                        تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی

***

اسب های ماد(همدان) از حیث قشنگی، بردباری و تندروی، معروف آفاق بود.

                                                       تاریخ ایران باستان/ مشیرالدوله پیرنیا

***

خوش ببار ای ابر روشندل که اینجا دشت ماست / جلگه ی ما، مزرع ما، باغ ما، گلگشت ماست

سبز دریا، سبز صحرا، سبز جنگل، سبز کوه / سبز در سبزست اینجا، آری آری دشت ماست

 استاد حسین مسرور

***

دوره ی سلجوقیان، دوره ای بود که در خلال آن، تمدن ایران به قلل پیشرفت های معنوی و مادی رسید که ادوار دیگر هیچوقت به پای آن نرسید. افرادی چون: غزالی، شهرستانی، نسفی، انوری، نظام الملک، عمر خیام، ابو سعید ابی الخیر، همه در این روزگار زندگی می کردند.

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

***

در لعل لب ش چاشنی خنده ببینید / در آب حیات، آتش سوزنــده ببینید

اهلی شیرازی

***

«جمشید آموزگار» نخست وزیر بعدی، در خرداد 1330 به همراه یک هیات فنی آمریکایی برای خدمت در آژانس عمران بین المللی به ایران آمده و پس از طی مقامات مختلف در پایان مرداد 1356 نخست وزیری خود را با اعلام برنامه ی فضای باز سیاسی و ریاضت اقتصادی آغاز کرد.

                                                                   چهل خاطره از چهل سال

***

فرزند امانتی است اندر دست مادر و پدر، دل وی پاک است و از همه نقش ها خالی است. چون زمین پاک است که هر تخم که اندر وی افکنی، بروید.

                                                                    کیمیای سعادت / غزالی

***

مادرم هر چه داشتیم از قالی تا طلا، همه را فروخت و تمام نقدینگی را به شمس جلالی داد، ما ماندیم با دو قالی کهنه. یکی دو ماه بهره ی پول را دریافت کردیم ولی بعد از چند ماه، شمس ناپدید شد. شمس آدم گمنامی نبود و مشهور بود که با سهیلی(نخست وزیر) مراوده دارد.

 پنج گلوله برای شاه

***

اگر چه شیرم اما بی تامل می دهم میدان / ز هر جانب که طفل نی سواری می شود پیدا

 صائب تبریزی

***

گویند:«ابومسلم در روز بیش از یکبار دست به طعام نمی برد. در برابر رویدادها اندوه به خود راه نمی داد و چون کوه پا برجا بود.

                                                     تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

طعنه ی حافظ:

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

***

از اقصی نقاط بلاد پامیر (تبت) تا آخرین نقاط کردنشین (سوریه) به زبان هایی تکلم می شود که از گروه زبان های ایرانی است.

                                                            تاریخ ایران باستان/ مشیرالدوله پیرنیا

***

یعقوب در حضور فرستاده ی خلیفه، نان و پیاز و شمشیر خواست و به سفیر گفت: به خلیفه بگو اگر بمیرم، تو و من از دست یکدیگر خلاص خواهیم شد ولی چناچه زنده بمانم این شمشیر میان ما دو نفر حکم خواهد بود و در صورتیکه تو پیروز شوی، من دست از حکومت شسته و به این نان و پیاز قناعت خواهم کرد.

                                                        تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

«به خدا سوگند، اگر همه ی عرب در پیکار با من، پشت به یکدیگر دهند، هرگز رو بر نگردانم»

                                                      امام علی، صدای عدالت انسانی/جرج جرداق

***

امپراتوری سلجوقی از نظر جغرافیایی به ایالاتی تقسیم می شد و مطابق با ایالاتی بود که در امپراتوری ساسانیان وجود داشت. یک نظام سنجیده ی راهداری که آن هم به دوره ی قبل از اسلام برمی گشت، از بغداد کشیده شده بود که نه تنها برای حرکت قشون، بلکه برای کارهای تجارتی هم به کار می رفت.

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

***

عشق یعنی..... وقتی تنها منظره ای که نظر تو رو جلب می کنه، اون باشه!

عشق یعنی.../ کیم کازائی

***

نظامی در شعری طنز آمیز می گوید:

ای باد صبا بگو به جامی             آن دزد سخنوران نامی

بردی اشعار کهنه و نو               از سعدی و انوری و خسرو

اکنون که سر حجاز داری           واهنگ حجاز ساز داری

دیوان ظهیر فاریابی                  در کعبه بدزد اگر بیایی

                                        مجمع الفصحا

***

طبقه ای که بیش از همه در کارها دخالت می کرد و دانسته و ندانسته در جهت ویرانی و نابسامانی ملک، کمک می کرد، طبقه ی موبدان بود.

                                                        تاریخ ده هزار ساله ایران / عبدالعظیم رضایی 

***

طبیب سفارت انگلیس، قائم مقام فراهانی را طاعون و آفت خوانده است و از برکناری او اظهار خرسندی کرده است.

فریدون آدمیت

***

« و ما را به گیلان رسمی ست خوب، چون مهمانی را به خوان برند، کوزه های آب و خوردنی در میان خوان بنهند و مهمان خدای(میزبان) و پیوستگان او از آنجا بروند. مگر یک کس از دور بپاید از بهر کاسه نهادن را. تا مهمانان چنانکه خواهند نان بخورند.

    قابوس نامه/ عنصرالمعالی کیکاوس 

***

جنید را پرسیدند از جوانمردی، گفت: آنست که با درویشان تفاخر نکنی و با توانگران معارضه نکنی.

قشیریه/ ابو علی عثمانی

***

زاهدی برای صرف شام در یک کشتی تفریحی، از خزعل دعوت کرد. آن شب همه گونه وسائل تفریح در کشتی بود. یک ارکستر لبنانی و چند خواننده و رقاصه ی زیبا! پاسی از شب گذشته، ناوچه ی خوزستان به کنار کشتی تفریحی رسید. چند افسر و سرباز وارد کشتی شدند و خزعل و دو پسرش را که نیمه مست بودند، توقیف کردند.

پنج گلوله برای شاه

***

پیوندهای زناشویی نقش بسیار مهمی در سیاست سلجوقیان داشت. علاوه بر پیوند زناشویی با خلفا بین سلجوقیان و اعضای خانواده های حاکم دیگر نظیر عقیلی ها، آل بویه، کاکویه، فریدی ها و دیگران نیز پیوند زناشویی برقرار بود.

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

***

وصیت کورش به کمبوجیه: «فراموش مکن که حفظ سلطنت به داشتن عصای سلطنت نیست. بلکه مطمئن ترین و حقیقی ترین حافظین آن، دوستان وفادارند.»

                                                           تاریخ ایران باستان/ مشیرالدوله پیرنیا

***

در عهد شاه عباس با ان که خود او با تریاک و افیون میانه ای نداشت، رواج تریاک فوق العاده بود و شربت کوکنار هم که دم کرده ی جوشیده ی پوست خشخاش بود، تقریبا در اکثر محافل رواج داشت.

روزگاران/ زرین کوب

***

طعنه ی حافظ

گفته یی کز نفسم بوی ریا می آید

آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی

***

اما اگر فرزند بی ادبی کند وتو از وی در خشم شوی، بدست خویش وی را مزن. به معلمانش بترسان و ادب کردن ایشان را فرمای تا کینه ی تو اندر دل وی نماند. اما با وی همیشه صبور باش تا ترا خوار نگیرد و دایم از تو ترسان بود.

قابوس نامه/ عنصرالمعالی کیکاوس 

***

«رئیس محله» نماینده مردم محل به شمار می رفت. اونه تنها برای علایق اهالی محل در مقابل مامورین دولتی می ایستاد بلکه وی پرداخت مالیات از سوی اهالی محل را به طور کامل به دولت تامین می نمود.   

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...