نکته هـای خـواندنـی - فروردین 94

اما از روی حقیقت نزدیک من، پیشه (کار) بزرگترین هنرست و اگر فرزندان... صد پیشه دانند چون به کسب کار نکنند همه هنرست و هنر یک روز ببر آید.

قابوس نامه/ عنصرالمعالی کیکاوس 

***

خواجه نصیر طوسی نزد مستعصم، خلیفه، رفتد و شمه ای از سجایای اخلاقی ایرانیان را برای او بازگو کرد. مستعصم پرسید:«آیا تو خر عرب هستی یا گاو عجم؟» خواجه پاسخ داد:«گاو عجم» مستعصم پرسید:«اگر گاوی پس شاخت کجاست؟» خواجه گفت:«چندی دیگر شاخم را نشان خواهم داد» از بغداد بیرون آمد و نزد هلاکو رفت و او را به گرفتن بغداد تشویق کرد. هنگامی که سپاه مغول به بغداد رسید، خواجه به خلیفه پیغام داد که شاخش را آورده است.

تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

عروس ملک، کسی در کنار گیرد تنگ / که بوســــه بر دم شمشیــر آبـــدار زنــــد

***

با مرگ«آذر نرسی» تخت ایران بدون شاه ماند. همسر هرمز دوم حامله بود، تاج پادشاهی در خوابگاه ملکه و بر بالای سر وی آویزان شد و بدین ترتیب کودکی که هنوز پا به جهان ننهاده بود، پادشاه شد. وی همان شاپور دوم، پادشاه بزرگ ساسانی است که به او لقب کبیر دادند.

 تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

موزه ی «لوور» پاریس، از حیث آثار ایران قدیم، بر سایر موزه ها برتری دارد.

تاریخ ایران باستان/ مشیرالدوله پیرنیا

***

بعد از شهریور 1320 اوضاع اقتصادی به هم ریخت. شخصی به نام شمس جلالی، از مردم کلاهبرداری می کرد. شخص دیگری هم بود به نام حاجی ربابه. پرویز خطیبی، طنز نویس رادیو، تصنیف هایی ساخته بود که پیش پرده خوانانی مثل مجید محسنی و مرتضی احمدی، در تئاترها آن را می خواندند:« منم شمس جلالی، منم حاجی ربابه!...»

پنجاه گلوله برای شاه

***

مردی زنی خواست، پیش از آنکه زن به خانه ی شوهر آید، ویرا آبله برآمد و یک چشم وی به خلل (معیوب) شد. مرد نیز چون آن بشنید، گفت: مراچشم درد آمد! پس از آن گفت: نابینا شدم! آن زن به خانه ی وی آوردند. بیست سال با آن زن بود تا آن گاه زن بمرد. مرد چشم باز کرد. گفتند:این چه حالتست؟ گفت: خویشتن نابینا ساخته بودم تا آن زن از من اندوهگین نشود. گفتند: تو بر همه جوانمردان سبقت کردی!

قشیریه/ ابوعلی عثمانی

***

آرامگاه خیام در نیشابور و صائب در اصفهان، با همت سپهبد «آق اولی» از سوی انجمن آثار ملی ساخته شد. نامبرده در طی مدت 27 سال در بانک سپه، خدمات ارزنده انجام داد. آن بانک را که در حال ورشکستگی بود، به اوج شکوفایی اقتصادی رسانید و ساختمان های بزرگ و باشگاه مخصوص خیابان تخت طاووس را برای بانک احداث کرد.

 چهل خاطره از چهل سال

***

 

ما رند و خراباتی و معشوقه پرستیم / بر ما قلمی نیست که دیوانه و مستیم

صد خار بلا از دل دیوانه ما خاست / هر روز که بی ساقی گلچهره نشستیم

 بابا فغانی شیرازی

***

منصب «کلانتر» در زمان صفویه معادل «رئیس محله» در زمان سلجوقیان بود زمانی که وزیر به مردم اذیت نمود، این وظیفه کلانتر بود که از حق آنها دفاع کرده و آن را حفظ کند.

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

***

در روزگار انوشیروان، زنی پیش بزرگمهر آمد و از وی مسئله ای پرسید و در آن حال بزرگمهر سر آن سخن نداشت. گفت: ای زن ندانم. زن گفت: تو که این ندانی این نعمت خدایگان ما به چه چیز می خوری؟ بزرگمهر گفت: بدان چیز که دانم و بدانکه ندانم ملک مرا چیزی نمی دهد.

 قابوس نامه/ عنصرالمعالی کیکاوس 

***

صد تا شاعر رفتند برای حضرت امیر(ع) قصیده گفتند. یکی از یکی گنده تر و عریض و طویل و پر معنی. هیچ چیز به آنها داده نشد. یکی دیگرشان هم آمد. قفل ضریحش را گرفت و گفت:

شمع میریزم برایت یا امیرالمومنین    قد این گلدسته هایت یا امیرالمومنین

و قفل ضریح توی دستش باز شد و صله اش دادند. چی بود؟ آنها از روی شارلاتانی و ریا بود و این از روی صفا!

 حاجی دوباره/جعفر شهری

***

در سال 1851 م «حدود 160 سال پیش» اولین مدرسه عالی دارالفنون ایجاد شد. این مدرسه در خلال تحولاتش فقط به درد ارتش نخورد بلکه نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی بازی کرد و صدها نفر از جوانان مملکت را در زمینه نظامی و علوم دیگر تربیت کرد.

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

***

یار ما هرگز نیازارد دل اغیار را / گل سراسر آتشست اما نسوزد خار را

هلالی جغتائی

***

لیلا پس از سال ها در مورد هویدا می گوید:«بزرگترین نقطه ضعف او این بود که همه ی زورگویی های مرا تحمل می کرد!»

معمای هویدا/ دکتر عباس میلانی

***

اعراب، شاهپور را ذوالاکتاف می خوانند، چرا که کتف های اسرا را سوراخ می کرد اما «نولدکه» خاورشناس آلمانی اعتقاد دارد، ذوالاکتاف(صاحب شانه ها) در حقیقت یعنی چهار شانه و مجازا به معنای کسی است که بار گران کشور را به دوش خود حمل می کند.

تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

ایلخی های(گله ها) نیسایه واقع در ماد، در زمان قبل از اسکندر، دارای سیصد هزار اسب بود.

 تاریخ ایران باستان/ مشیرالدوله پیرنیا

***

«کاروان های تجاری کابل، کشمیر، بخارا، هرات، مشهد و کرمان در یزد تلاقی پیدا می کردند و داد و ستد در اینجا انجام می شد.»

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام / لمبتون

***

خاطره ابومسلم خراسانی مثل شبه سرگردان یک مقتول انتقام جو تا چندین سال در نواحی شرقی و حتی غربی ایران، رویاهای آرام و طلایی خلیفه عباسی را با جنگ و وحشت همراه کرد.

تاریخ مرم ایران / عبدالحسین زرین کوب

***

ادبیات هزار ساله ی ایران چنان پهناور و از آثار بدیع و دلاویز، توانگر است که کمتر کشوری در جهان از این حیث با کشور کهنسال ما برابر و همسر می توان یافت. 

تاریخ ادبیات ایران

***

مهران، فرمانده ی مشهور ایران، راه سپاه روم را سد کرد. رومیان شکست خوردند. پیمان صلح بسته شد. نصیبین و ارمنستان به ایران مسترد شد و ممالکی نظیر گرجستان و البانی از تصرف روم خارج و تحت قیمومت ایران قرار گرفت.

 تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

جماعتی که ز ناموس و نام می گفتند / به دیر دوش ز مستی و جام می گفتند

بیا ببین که چه فتوا دهند در مستی / همان گروه که می را حرام می گفتند

عرفی

***

لشکر ابومسلم یک لشکر چینی را در حدود طراز شکست داد . در این برخورد که در منابع قدیم چینی هم به آن اشارت است تعداد قابل توجهی از لشکریان چین به اسارت افتادند و ظاهرا به وسیله ی بعضی از همین اسیران بود که در سمرقند صنعت کاغذ سازی به وجود آمد.

تاریخ مرم ایران / عبدالحسین زرین کوب

***

مشیرالدوله روزی به وزارت دادگستری رسید که تازه بیست سال از پیدایش عدلیه می گذشت. آنهم عدلیه ای که خود می بایست به حضور شاهزادگان برود، نه آنکه آنان به محکمه بیایند!

باستانی پاریزی

***

قول محمد زکریا آن است که گوید: لذت چیزی نیست مگر راحت از رنج. و لذت نباشد مگر بر اثر رنج و گوید که چون لذت پیوسته شود، رنج گردد و گوید حالی که آن نه لذتست و نه رنج است، آن طبیعتست.

 زادالمسافرین/ ناصر خسرو

***

«سرو کاشمر» که زرتشت و به قولی گشتاسب، در موضعی که کاخ پادشاه، در آن حوالی بنا شد، غرس کرد. قرن ها بعد در عصر خلفای اسلام، به امر متوکل، خلیفه ی عباس، قطع شد.

تاریخ بیهقی

***

نامه ی شاپور به امپراتور روم:

«نیاکان من، قلمرو خود را تا مقدونیه گسترش داده بودند، من در جلال و عظمت بر همه ی نیاکانم برتری دارم، وظیفه ی خود میدانم که ارمنستان و بین النهرین را که به حیله و تزویر از دست نیاکان من بدر کردند، باز ستانم»

تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

زندگی تا کی هلاک کعبه و دیرت کند؟ / به که از دوش افکنی این جامه ی احرام را

بیدل

***

اعراب اندکی بعد از فتح ایران خود، بیش وکم مسخره تمدن و فرهنگ ایران شدند و یک قرن بیش طول نکشید که ققنوس ایران از خاکسترهای گذشته آن سر برآورد.

تاریخ مرم ایران / عبدالحسین زرین کوب

***

امام علی برای ایجاد برابری همه مردم در برابر قانون، تشکیلات خاصی را به وجود آورد که نگهبان قانون و یاور قاضی باشند و آن تشکیلات «پلیس» بود.

امام علی، صدای عدالت انسانی/جرج جرداق

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...