نکته هـای خـواندنـی - اردیبهشت 94

امپراتور روم «کادوس» سوگند یاد کرد که ایران را چنان ویران کند که همچون سر بی مویش، صاف و یکدست گردد. چند شب بعد، رعد و برق شدیدی در گرفت و امپراتور را در چادرش مرده یافتند.

 تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

در شعر سه تن پیمبرانند / هر چند که لا نبی بعدی

اوصاف و قصیده و غزل را / فردوسی و انوری و سعدی

***   

ذبیح الله منصوری گفت: «مادرم مریض بود و می بایست در بیمارستان بستری می شد، پولی هم در بساط نداشتم. در این هنگام سرهنگ مهتدی، با من تماس گرفت و تقاضا کرد که کتاب (روح القوانین) منتسکیو را برایش ترجمه کنم. به ناچار و با دریافت 400 تومان، کتاب را ترجمه کردم. او کتاب را به نام خودش به چاپ رسانید و به عنوان پایان نامه ی دوره لیسانس به دانشکده ی حقوق ارائه داد.»

پنج گلوله برای شاه

***

کنفوسیوس: «در سر سفره ی خود چنان غذا بخور که گویا سر سفره ی پادشاه غذا می خوری!»

***

دکتر باستانی پاریزی نوشتند:«امروز چراغ دانشکده ی ادبیات فارسی را سه تن روشن کرده اند، دو لر و یک ترک!» منظورش: استاد جعفر شهیدی، دکتر عبدالحسین زرین کوب و دکتر عباس زریاب خویی بود.

درخت معرفت

***

من قانون اساسی را برای مملکت می خواهم، نه مملکت را برای قانون اساسی.

مشیرالدوله

***

در حقیقت در آنچه به قرآن و تفسیر و حدیث و فقه راجع است در این دوره سهم موالی مخصوصا ایرانیان بیش از اعراب بوده است حتی در اوایل عهد اموی نیز بیشتر فقهای مشهور از طبقه موالی برخواسته اند.

تاریخ مرم ایران / عبدالحسین زرین کوب

***

زبان فارسی، زبانی است توانا برای واژه های علمی، برای واژه سازی و واژه گزینی.

 راه ما/ دکتر حسابی

***

لیلا، همسر هویدا، شنید که یکی از ماموران، از تلفن منزل هویدا، به فرمانده ی خود زنگ زد و در مورد نزاعی که دیشب میان هویدا و همسرش رخ داده بود، گزارش داد: «... دیشب آقای نخست وزیر روی کاناپه خوابید!» و کاسه ی صبر لیلا لبریز شد.

معمای هویدا/ دکتر عباس میلانی

***

وزیر مختار روس به احمد شاه گفته بود، اگر پایتخت را تغییر بدهید، تلگراف خواهیم کرد که محمد علی شاه یا شعاع السلطنه به تهران بیایند!

 ایران در جنگ بزرگ

***

مودبانه ترین دیکتاتوری ها را در ایران، ناصرالملک کرده است.او تحصیل کرده ی انگلستان بود. گویند در حکومت کردستان وقتی مقصری را پیش او می آوردند، می گفت: «این آقا را ببرید و با کمال احترام، چوب ببندید!»

تاریخ مردوخ

***

شهر اهواز توسط هرمزد اردشیر(هرمز اول) پادشاه ساسانی بنیان گذاشته شد که عرب آن را سوق الا هواز خواندند.

تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

از پروس است که ژنرال هنرور خیزد

مرد از لندن و پاریس، کجـــا برخیزد

خیزد اما همه مادام مد و شیک و قشنگ!

 وحید دستگردی

***

تمدن و فرهنگ ایرانی در آن زمان برای اعراب سرچشمه تقلید و اقتباس محسوب می شد و سر چشمه دیگر عبارت بود از تمدن بیزانس.

تاریخ مرم ایران / عبدالحسین زرین کوب

***

گفتم صنمـــا به زلف هنـــــدو / دل بردی و عالمی گواه است

گفتا: دل خویشتن نگهـــــدار / دزد نگرفتـــه پادشــاه اســت

یغمای جندقی

***

فریدون، خیمه و ایوان ساخت. تخم درختان میوه دار و نهال و آبهای روان و عمارت و باغ ها بوجود آورد. ترنج و نارنج و بادرنگ و لیمو و بنفشه و نرگس و نیلوفر و مانند این ها در بوستان آورد.

نوروز نامه/ حکیم عمر خیام

***

بیش از چهل سال بعد از مرگ یزدگرد، سکه های اسلامی ضرب می شد با نام یزدگرد یا خسرو پرویز و حتی هرمزد چهارم و از این گونه سکه ها تا قرن دوم هنوز در طبرستان و بخارا ضرب می شد.

تاریخ مرم ایران / عبدالحسین زرین کوب

***

تاریخ هر غوغایی را که بر پا می شود، اگر موفقیت حاصل کند، نهضت نام می گذارد و اگر شکست یابد، غائله!

مشیرالدوله

***

کلمه ی «پیر» به معنای مقدس و پاک است و کلمه (کتل پیرزن) که در فارس است به معنای کتل زن مقدس باید باشد، نه زن پیر! و مقصود از آن، فرشته ی ناهید بوده است.

باستانی پاریزی

***

فوزیه گفت:«آیا محمد رضا برای من نامه هایی هم نوشته بود؟» فاروق جواب داد: «آری او به تو نامه نوشت اما من عمدا همه را پنهان کردم! زیرا می دانستم تو او را دوست داری و تعهداتی که او به تو کرده است را باور می کنی! ...شوهرت به مجرد اینکه پس از مبادله نامه های متعدد، یقین کرد که دیگر امیدی به بازگشت تو نیست، آخرین نامه را به من نوشت که: پس از مسافرت تو دچار ناراحتی روحی شده و مدتی اعتصاب غذا کرده بود!»

فوزیه ملکه ی غمگین/ترجمه از مجله الموعد/ فرامرز فرامرزی

***

اروپایی ها می گویند: «گوته» بزرگترین نویسنده ی انهاست، چه در زبان آلمانی و چه در فرانسه و انگلیس. گوته، حافظ را به بزرگتری قبول دارد. او به حافظ می نویسد: my master یعنی ای استاد من!

 راه ما/ دکتر حسابی

***

ولی به مملکت ما تو چون شهنشاهی          ترا بود به مثل، خانه کشور ایران

خراب گردد و ویران، تو مرده یا زنده              به قول عام، کشیدم برات خط و نشان

زبان دراز شدی خسروا، ببخش مرا              بکن هر آنچه دلت خواست، خانه آبادان

ظهیرالدوله(صفا)

***

احمد شاه در لندن گفت: «مملکت من کشوری دموکراسی است. باید این قرارداد (1919 وثوق الدوله) به مجلس شورای ملی ارجاع شده و به صحه برسد.» بعد از این شب، ناصرالملک به شاه گفته بود: «کار خودت را ضایع کردی!»

 تاریخ احزاب سیاسی ایران

***

شهر بصره، توسط اردشیر ساسانی و به نام وهیشت آباد، ایجاد گردید.

تاریخ ده هزار ساله ایران/ عبدالعظیم رضایی 

***

عشق کو تا گم کنم در دامن مهتاب ها / این شبان تیره را با این پریشان خوابها

تا در امواج حوادث گوهری آرم به دست / غرق کردم زندگانی را در این گرداب ها

 ورزی

***

یک بار که صرف خمر (خوردن شراب) به حکم شاه (دوره صفویه) به شدت ممنوع شد. مصرف تریاک و افیون چنان قدرت گرفت که شاه به الغای فرمان خویش ناچار شد.

روزگاران/زرین کوب

***

اگر بخواهیم از خشکی فوق العاده که ایران را در آتیه تهدید می کند، جلوگیری کنیم، باید باقیمانده جنگل ها را حفظ کنیم( جنگل کاری و حفظ جنگل)

تاریخ ایران باستان/ مشیرالدوله پیرنیا

***

ماده اول حقوق بشر: «تمام بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

 امام علی، صدای عدالت انسانی/جرج جرداق

***

عشق یعنی...بدون اون احساس سردرگمی کنی!

عشق یعنی.../ کیم کازائی

***

گاندی: «...اگر موفق شوم بشریت را مجاب کنم که هر مرد یا زن با هر نیروی بدنی خود پاسدار شئون انسانی و آرزوی خویش است. رسالت من به پایان خواهد رسید. حتی اگر همه دنیا علیه کسی که به تنهایی مقاومت می کند به پا خیزد، باز این پاسداری ممکن خواهد بود»

 درخت معرفت

***

خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم / خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم ترا

طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند / یکجا فدای قامت رعنا کنم ترا

                فروغی بسطامی

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...