نکته هـای خـواندنـی - شهریور 94

 وقتی محمدعلی شاه، از حاجی محمدحسن، خواست مبلغی وجه بپذیرد و به نیازمندی های حوزه ارشاد خود برساند. پیر گفت: «بهترین مورد صرف این وجه ... سادات زواره هستند که از بی آبی در عذابند. این پول را صرف حفر قنات تازه ای برای ایشان کنید.»

مشاهیر رجال

***

بیشترما دوستانی داریم که از زبان آنان می شنویم: «تماشای این گیاهان در حال رشد چه لذتی دارد ... اما این تماشا، یک دهم لذت و افسونی را که به انسان از مشاهده ی رشد خودش است می دهد، ندارد!»

جادوی فکر بزرگ

***

به چه عضو تو زنم بوسه؟ نداند چه کند                        بر سر سفره ی سلطان، چو نشیند درویش!

***

او ده سال تمام، شب و روز، وقت خود را صرف ترجمه کتب خارجی مربوط به ایران قدیم کرد.

با تهیه ی این مواد اولیه، کتابی پرداخت (تاریخ ایران باستان) که در مقام خود از مهمترین کتب تاریخ ایران محسوب می شود و کاری است کم نظیر

مشاهیر رجال

***

آنکه باطل را، به حق ترجیح داد                     خویش را، در چشم حق، باطل نمود

حق بجوی و حق ببین و حق بگو                    راست رو، خود را به حق، مایل نمود

محتشمه السلطنه اسفندیاری

***

مورخين يونان عموما عقيده دارند كه كارهاي كوروش پس از فتح ليدي نه تنها توأم با داد و دادگستري بود بلكه بسي بالاتراز آن مي نمود؛ همه بخشش و داد و بزرگواري بود، كوروش تا پايه داد نايستاد بلكه از آن مقام نيز فراتر رفت.

کورش کبیر/ مولانا ابوالکلام آزاد

***

رئیس هیئت مدیره ی شرکت جنرال موتورز در کنفرانس مدیریت اعلام کرد: «ما از همه ی کسانی که می خواهند به مقام مدیریت برسند تعهدی می خواهیم که بر مبنای آن یک برنامه ی مشخص را در جهت خود سازی دنبال کنند!»

جادوی فکر بزرگ

***

درباره محل ظهور «زرتشت» عقيده اغلب علما بر اين است كه درايران شمالي بوده است، يعني سرزمين آذربايجان تعبير شده و مركز ظهور «ايران ويژه» یا «ايرياناويجو» آتروپاتگان بايد باشد.

کورش کبیر/ مولانا ابوالکلام آزاد

***

يك روايت باستاني ايران مي گويد كه كتاب ديني مقدس زردشت روي دوازده هزار پوست گاو با آب زرنوشتهشده بود. اين كتاب در ايام هجوم اسكندر به آتش سوخته شد . البته اين گفته كه كتاب روي 12 هزار پوست گاو نوشته شده باشد شايد مبالغه آميز باشد، اما چيزي كه در آن شك نيست اين است كه  هجوم اسكندر با اوستا، كتاب زردشت، همان كرد كه غارت بخت النصر با تورات نمود،

کورش کبیر/ مولانا ابوالکلام آزاد

***

مگويي كه آتش پرستان بدند               پرستنــــده نيك يــزدان بدنـد

***

«سد ذوالقرنین» یا «سد کورش» در محلي بين درياي خزر و درياي سياه واقع شده است و جايي است كه سلسله كوه هاي قفقاز مثل يك ديوار طبيعي راه بين جنوب و شمال را قطع مي كند و فقط يك راه در تنگه ميان اين سلسله كوه ها وجود دارد، اين راه را امروز به نام تنگه داريال مي خوانند و در ناحيه ولادي كيوكز و تفليس واقع شده است .هم اكنون نيز بقاياي ديوار آهني در اين نواحي هست و مسلما بايد همان سد كوروش باشد . در سد ذوالقرنين گفته مي شود كه آهن زياد به كار رفته و بين دو كوه نيز ساخته شده است، داريال بين دو كوه بلند واقع شده و اين سد نيز كه آهن زيادي در آن ديده مي شود در همين دره وجود دارد این سد را در كتب ارمني از زمان قديم به«بهاك گورايي »  يا «دربند كوروش» هم مي گويند.

کورش کبیر/ مولانا ابوالکلام آزاد

***

رقابت بر سر شغل های پایین، دست کم پنجاه برابر رقابت بر سر شغل های سطح بالاست! ... آنجا میزهای خالی بسیاری در انتظار آدم هایی است که پروای بزرگ اندیشی ندارند.

جادوی فکر بزرگ

***

پس از آنکه شهنشاه ايران (انوشيروان) از مداين که در آن وقت تختگاه شاهان عجم بود به عزم تعمير و مرمت باب الابواب به شروان و کناره دريای خزر حرکت نمود خزاين اندوخته را در اين کار بذل کرد و کار سد به پايان نيامد، بعد از تفکر و کنکاش دريافت که هيچ يک از عظمای ايران را آن مؤنه و مال نباشد که کفاف مخارج بقيه سد شود مگر آذرماهان (حاکم کرمان) و از او مالی زياد از مال وجهات مستمر خواستن، مخالف عدل و قوانين سلاطين است، لهذا خود با هزار نفر عملجات مخصوص به ايلغار به گواشير اندر شد و به خانه آذرماهان نزول فرمود.... آذرماهان گفت آنقدر زر و سيم و مال ارسال اردوی کيوان شکوه بدارم تا کار بند به اتمام رسد. شهنشاه را مراد حاصل آمد و نويسند که از مال کرمان کار سد به انجام رسيد.

تاريخ کرمان/ باستانی پاریزی

 ***

طرز فکر «امتحان می کنم ولی می دانم عملی نیست!» نتیجه ای جز ناکامی ندارد.

جادوی فکر بزرگ

***

احترام گذاشتن به شخصیت های پیشرو و بزرگ خوب است همین طور آموختن از آنها اما ستایش کردن هرگز! باور کنید پیشتر و جلوتر از آنها هم می توان رفت

جادوی فکر بزرگ

***

در بین تمام ملل آن زمان فقط ایرانیان بودند که از ارتش عثمانی واهمه نداشتند. و نه فقط یک بار و دوبار بلکه چندین مرتبه با آنان پیکار نمودند و عاقبت آنها را از وطن خود اخراج کردند. به طوری که بارها خود سلطان سلیمان، دلیری ایرانیان را ستود.

سلیمان خان و شاه طهماسب 

***

افراد موفق، آدم های معمولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری برخوردارند. هرگز خود را دست کم نگیرید.

جادوی فکر بزرگ

***

مشیرالدوله، پدر را وادار کرد نظر شاه را برای تاسیس مدرسه ای برای تربیت اعضای وزارت خارجه، جلب کند و پس از گرفتن اجازه بی درنگ آن را باز کرد ... اهمیت این مدرسه کمتر از تاسیس دارالفنون نبود که بدون سواد سیاسی، سیاست و سیاستمدار در یک مملکت معنی ندارد!

مشاهیر رجال

***

هر روز به طعنه می شنوید: «رئیس قبیله زیاد داریم، سرخپوست به قدر کافی نیست» این عبارت می خواهد بفهماند که میزهای ریاست بسیار کم است و همه می خواهند رئیس بشوند! که این با واقعیت همخوانی ندارد.

جادوی فکر بزرگ

***

«گیلای رودباری» با پانصد سوار خود می بایست جلوی ارتش یک صد و پنجاه هزار نفری سلطان سلیمان خان (پادشاه عثمانی) را بگیرد. او به سواران خود گفت: شما باید جنگ و گریز کنید تا وقتی که به (چنار) برسید وقتی که به چنار رسیدید به این که موقع جنگ و گریز گذشته و بایستی چون درختی که دارای ریشه ی طولانی است یک قدم به عقب برندارید. آن قدر پایداری کنید تا این که دشمن عقب برود و یا این که شما به قتل برسید.

سلیمان خان و شاه طهماسب 

***

بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید. بزرگی زندگی در خوشحالی و کامیابی است. بزرگی در درآمد، بزرگی در تعداد آشنایان و بزرگی در احترام.

جادوی فکر بزرگ

***

يكي از رودهايي كه از جبال قفقاز سرچشمه مي گيرد به نام «كُر» از رود كوروش جاری می شود.

 در كتب ارمني و حتي يادداشت هاي آنتوني جان كينسن كه در سال 1557 ميلادي به ايران آمد اين رود، رود «سائرس» كوروش، خوانده مي شود.

کورش کبیر/ مولانا ابوالکلام آزاد

***

با آرزو کردن نمی توان کوهی را از جا حرکت داد. آرزوی حرف نمی تواند شما را در شمار مدیران شرکت های بزرگ یا در ردیف صاحبان درآمدهای کلان قرار دهد. به حرف آرزو نمی توانید به چیزی دست یابید. اما با ایمان می توانید کوهی را جا به جا کنید اگر ایمان داشته باشید که موفق می شوید حتما موفق خواهید شد.

جادوی فکر بزرگ

***

واتر به فردریک پادشاه پروس نوشت: «ارکان دژ پولادین پروس وقتی خلل ناپذیر خواهد شد که دستگاه عدالت بر آن حاکم گردد...»

آسیای هفت سنگ / باستانی پاریزی

***

دست یغما گر ایام، به جا ماند و نماند   نه حبیبی، نه رفیقی، نه گلی نه چمنی

دکتر محمود روح الامینی

***

رومی های قدیم از مردم آذربایجان می ترسیدند و می گفتند که مردم تو روز (تبریز) از پلنگ درنده تر هستند. چون هر بار رومی ها به تبریز رسیدند و خواستند آن شهر را تصرف کنند مواجه با مقاومت شدید مردم می شدند.

سلیمان خان و شاه طهماسب 

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...