نکته های خواندنی - فروردین 95

 به جای کندن قبر، برج و بارو برپا کنید. قصر بسازید!!

جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

منجم دربار، وقوع قرانی(حادثه ای) را به مدت سه روز پیش بینی کرد. برای رهایی شاه از این قران، تدبیری اندیشیدند، که شاه به مدت سه روز از سلطنت کناره گیری کند. بجای او شخصی به نام «یوسف ترکش دوز» را بر تخت سلطنت نشاندند و شاه عباس، از کارها کناره گرفت. پس از سه روز و برطرف شدن نحسی، شاه عباس مجددا بر تخت نشست و یوسف ترکش دوز، کشته شد.

عالم آرای عباسی

***

از شکستن اوفتد هر چیزی از قیمت به جز دل

هست این بشکسته را رونق ز اشیای شکسته

هادی رنجی

***

پس از شکست خوردن اسپانیا، انگلستان در دریا و بازرگانی دریایی از آن کشور جلو افتاد و پایه ی قدرت دریایی انگلستان از همان موقع گذاشته شد و تا جنگ دوم جهانی ادامه یافت.

***

یکی از عوامل نارضایتی نیروهای مسلح، مسئله اختلاف وضع زیست عمومی و زندگی خصوصی پرسنل نیروها با یکدیگر بود. در حالی که پرسنل پایگاه هوایی از کلیه امکانت و تسهیلات زندگی برخوردار بودند، پرسنل هنگ ژاندارمری که در مجاورت آنها مستقر بودند، هیچیک از امکانات آنان را در اختیار نداشتند.

اعترافات ژنرال/ ارتشبد عباس قره باغی

***

روزی یکی از دکترهای شکنجه گر ساواک به دیدار ابراهیم(زندانی سیاسی)در گوشه ی آسایشگاه روانی رفت. چشم ابراهیم که به او افتاد، گفت:«بمیرم برایت، تو بی ما چگونه ای؟!!»

گلوله بد است/ مسعود بهنود

***

اخوان: به ایران گفتم اگر در توانت بود، در طوس به خاکم بسپار وگرنه در بیابانی دفنم کن. زیر یک درخت تک ایستاده، تا آخرین شیره ی حیاتی ام بهره ای شود، آن درخت را.

 از پرنده های مهاجر بپرس/ مسعود بهنود

***

شعر بهرام گور در روز غلبه بر خاقان:

«وقتی که گروه های او را پراکنده کردم، گفتم: گویی قدرت بهرام را نشنیده بودی که من نگهبان همه ی ملک ایرانم و ملکی که نگهبان ندارد، به چه کار می آید!»

مروج الذهب/ مسعودی

***

شکست عهد من و گفت: هر چه بود گذشت

بگریه گفتمش: آری ولی چه زود گذشت؟

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت

دکتر ایرج دهقان

***

«سیرژا گادی» به برنارد شاو گفت: شما فکر می کنید با خوردن سبزیجات، جانداری را اذیت نکرده اید؟! در صورتیکه بر دن سر مرغ با جوشاندن یک کلم، هیچ فرقی ندارد! و عذاب یک هویج در آب جوش، با شکنجه ی گوسفند در حال کشته شدنريال مساوی ست!

 روزنامه مرد امروز ش 2- 5/6/1321

***

به جای «من خسته ام»، «سرم درد می کند» هر وقت کسی از شما پرسید: حالتان چطور است، جواب بدهید:«عالی، خوب!»

جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

اتاق پدرم جدا بود. هر وقت کار داشت، دو ضربه ی عصا به در اتاق می زد و بعد با صوت صاف و آهنگینش فریا می زد: «جلال!» و این علامت آن بود که پدره فرمانی برای مادر دارد!

گاهواره/ شمس آل احمد

***

سعدی از جور فراقت همه شب این می گفت:

عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

سعدی

***

در تمام ادبیات غرب، غالب داستانها در چهارچوب ارتباط انسانها با هم، غرائز نفسانی، خرد و مسائل خانوادگی و اجتماعی و ارتباطات طبقاتی قرار داشته و هرگز به ارتباط انسان با خودش و یا خدایش که برای داستایوسکی بسیار مهم است، نمی پردازند.

  داستایوسکی/ آندره ژید

***

از زندان آزاد شد. چه آزادی ای؟ دم در زندان ایستاده بود. هیچکس آنجا نبود. هیچ کس نمی دانست که اصلا او در جهان وجود دارد!

دیوار/ بزرگ علوی

***

(در ایران عهد قاجار)... ناامنی و عدم پشتوانه ی شغلی، موجب بروز ولکنش های روانی در ایران شده که چنان همه گیر است که کسی بدان توجه ندارد. در ایران هر کس... متکی به دیگری است که از خودش قدرتمندتر است!

 دختری از ایران/ ستاره فرمانفرمائیان

***

آخرین سیاستی که بریتانیا در پیش گرفت، استفاده از روش «تقسیم عادلانه ی مستعمرات» بود. یعنی شیر بریتانیا و خرس روسیه، طعمه های مشترک را به شیوه مسالمت آمیز، بین خود، تقسیم کردند.

ترکستان در تاریخ/اراز محمد سارلی

***

دانشمندی گفت:«به سالی حج می گذاردم. هنگام طواف، عربی را دیدم که پوستی بر خود آویخته بود و می گفت: خداوندا، تو خالق منی. آیا از این که عریان به مناجات تو آیم، شرم نکنی؟ سال دیگر نیز به حج رفتم و او را دیدم، در لباسی نیکو و با خدم و حشم! گفتمش: تو همان نیستی که سال پیش چنان همی خواندی؟ گفت: بلی! در کار کریمی، حیله به کار بردم، به کار آمد!

 کشکول شیخ بهایی

***

زندگی شاید همین افتادن و برخاستن، همین مردن و بالیدن است. تا چشمی هست که به جستجوی ستاره در آسمان می گردد، هیچ شبی خالی نیست و تا دلی هست که حقیقت را بجوید، آینه ها بیدارند!

گلوله بد است/ مسعود بهنود

***

چون عهده نمی شود کسی فردا را

حالی خوش کن تو این دل شیدا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه

بسیار بتابد و نیابد ما را

عمر خیام

***

تا اواسط قرن یازدهم، هنوز کلیسای مسیحی به دو قسمت تجزیه نشده بود، ولی در سال 1054 کلیسای غرب به رهبری پاپ(کاتولیک) از کلیسای شرق یا بیزانس (ارتدکس) جدا شد.

تاریخ قرون وسطی/کاسمینسکی

***

هارون الرشید، کس به زندان پیش یحیی برمکی فرستاد و درباره ی ویران کردن ایوان مدائن از او پرسید و او پاسخ داد:«هرگز مکن!» رشید به حاضران گفت:«دل به مجوسیگری و علاقه به مجوس دارد و نمی خواهد آثار آن محو شود!» و ...

مروج الذهب/ مسعودی

***

ابنیه ی عالی باستانی و کوچه های قدیمی و دهات کهنه در انگلستان، به طور کلی عمومیت دارد! و در کشور ما (فرانسه) کمیاب است! با این وضع، ملت انگلستان، عشق به آثار گذشتگان خود را، ثابت می کند و هر بیننده از مشاهده ی این وضع به تحسین در می آید.

آندره موروا

***

وقتی از نگاه کردن به چشم های دیگران فرار می کنید، تاثیر خوبی به جا نمی گذارید. انگار می گوئید:«من می ترسم و اعتماد به نفس ندارم!»

جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

شاه اسماعیل در 13 سالگی وارد جنگ شد و در 14 سالگی سلطنت خود را اعلام کرد و تا 38 سالگی یعنی ظرف 24 سال، حتی یکسال به طور کامل استراحت نکرد. سرزمین او، شامل بین النهرین، قفقاز و قسمت وسیعی از ترکستان و ایران فعلی بود.

 شاه جنگ ایرانیان در چالدران

***

رفتم که نقش چهر تو بر لوح دل کشم

در پیچ و تاب زلف تو، پای قلم شکست!

نیاز کرمانی

***

اگر حرف و سخنی هست، باید آن را به جهان گفت! ورنه، آنها نیز همان خواهند گفت که سفیر انگلیس گفته بود:«بگذار دشنام بدهند!»

گلوله بد است/ مسعود بهنود

***

ترکمن ها در جنگ اغفال یا شبیخون، پر آوازه اند. نام این عملیات«قاچه اورش» است یعنی «بزن و فرار کن» و در همین رابطه یک ضرب المثل ترکمن می گوید:«دو مرتبه امتحان کنید و دفعه ی سوم دهنه را برگردانید»!

 ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

***

باغبان غنچه نچیدم ز من آزرده مشو

پاره های جگر است این که به دامان دارم

الفت کاشانی

***

یکی از روش هایی که پادشاهان ژرمانی برای مطیع ساختن اسلاوها به کار بردند، اشاعه ی مسیحیت در میان آنان بود. اسقف ها، به طرق مختلف به فئودال ها ی ژرمانی کمک می کردند تا به اراضی اسلاوها دست بیاندازند و اهالی را برده ی خود سازند.

تاریخ قرون وسطی/کاسمینسکی

***

روزنامه مرد امروز در شماره 4 مورخ 30/7/1321 نوشت:

شصت میلیون تومان مالیات مایر عبداله و کتانه دار همایونی بخشیده شده است و هشتاد میلیون مالیات، مشمول مرور زمان گردیده است، در مقابل، گلیمِ بستنی فروشِ بدبختی را حراج می کنند!

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...