نکته های خواندنی - خرداد 95

سرانجام جلال آمد. پدر او را گرفت. در را قفل کرد و جلال را آورد و بست به درخت سیب منزل و با کمربندش تا می خورد زد. پیازهایی که زیر درخت ریخته بودند تا خشک شود، زیر تن جلال له شد و آن سال ناچار شدند، پیاز سالانه را دوباره بخرند.

                                                                    گاهواره/ شمس آل احمد

***

بیگانه ساختن مسلمانان با ارزش های اسلامی در ترکیه توسط مصطفی کمال پاشا با استفاده از ارزش های سوسیالیستی صورت گرفت که بناحق او را پدر ترک(آتاتورک)! لقب داده اند!

                                                                    ترکستان در تاریخ/ اراز محمد سارلی

***

«طبق قانون، پشتوانه ی چاپ اسکناس، جواهرات سلطنتی است» و من می گویم فعلا میهمان نادرشاه افشار هستیم!!

                                                                    مسعود/ مرد امروز 12/6/1321

***

عمر، اجازه نمی داد هیچکس از عجمان(ایرانیان) وارد مدینه شود. مغیره به او نوشت:«غلامی دارم که نقاش و نجار و آهنگر است و برای مردم مدینه سودمند است. اگر اجازه بدهی او را به مدینه بفرستم» و عمر اجازه داد. این غلام ابولولو(فیروزان) بود.

                                                                             مروج الذهب/ مسعودی

***  

هیچ دارویی به اندازه ی«عشق به انجام دادن یک کار» قادر نیست به انسان طول عمر عطا کند.

                                                                                       جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

بیدار و خسته در این شهرم و دلداری نیست

غم دل با که توان گفت که غمخواری نیست!

                             همای شیرازی

***

اردشیر گفت:«شاه باید داد بسیار کند که داد مایه ی همه ی خوبیهاست و مانع زوال و پراکندگی ملک است. چون پرچم ستم به دیار قومی بجنبد، شاهین داد با آن مقابله کند و آن را پس زند»

                                                          مروج الذهب/ مسعودی

***

عاشقم من به دیدار دریا     زانکه دریا نمود تو دارد

آری آن خشمگین بحر مواج رنگ چشم کبود تو دارد

                                       علی اشتری

***

هر روز کمی از نور خورشید را به خانه ببرید!

برای خانواده ی خود خبرهای خوب را ببرید. مطرح کردن نکات بد، کاری بی معنی است و تنها باعث ناراحتی خانواده تان می شود.

                                                                             جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

پادشاه روم به شاهپور نوشت: «از روش تو در کار سپاه و مملکت چیزها شنیده ام که دوست دارم به رسم تو روم!» شاهپور جواب داد: «این توفیق به هشت صفت یافته ام: هرگز در کار امر و نهی، مزاح نگفتم! هرگز خلاف وعده نکردم! جنگ برای تحصیل ثروت کردم، نه برای هوس! جلب قلوب به امید و بیم کردم، نه زور! مجازات از روی گناه دادم، نه از روی خشم! معاش همه فراهم کردم و چیزهای بیهوده را از میان بردم!»

                                                           مروج الذهب/ مسعودی

***

رئیس یکی از بانک ها، گوشی تلفن را بر می دارد و این طور جواب می دهد:« صبح به خیر، چه دنیای قشنگی!» این شخص، رئیس بزرگترین بانک شرق آمریکاست.

                                                                    جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

...آری من «ورن» دختر جم هستم و همچون بسیاری دیگر، به آژیدهاک پیوستم. عمر جاویدان و زیبایی همیشگی، پاداشی بود که او سخاوتمندانه به من داد.

                                                                    سوشیانس/ شروین وکیلی

***

در روز وعده، جان به خدا هم نمی دهم        جانم توئی، چگونه ترا به کس دهم

                                                          مسیح کاشانی

***

انوشیروان، خوان بزرگی از طلا داشت که بر اطراف آن نوشته بود: «هر که غذا از حلال خورد و مازاد آن به حاجتمند دهد، نوشش باد. هر چه را به اشتها خوری، تو آن را می خوری و هر چه را بی اشتها خوری، تو را می خورد!» 

                                                                   مروج الذهب/ مسعودی

***

در اساطیر ایرانی، پسر زرتشت و ناجی آخر زمان که پس از سه هزاره، ظهور می کند و نبرد بین اهورامزدا و اهریمن را با پیروزی مزدیسنان، به پایان می رساند «سوشیانس» به معنای نجات دهنده است.

                                                          سوشیانس/ شروین وکیلی

*** 

گرانقدرترین گنج ها که هنگام حاجت سودمند باشد، کدام است؟

انوشیروان: «نیکی ای که پیش آزادگان سپرده باشی یا دانشی که برای اعقاب واگذاری!»

                                                                    مروج الذهب/ مسعودی

***

از معرف کرخی، سوال کردند از محبت. گفت:«محبت، از موهبت حق است و از فضل او»

                                                                    تذکره اولیاء/ عطار

***

-        دراز عمرتر از همه ی مردم کیست؟

انوشیروان:«هر که علمش بسیار باشد و اخلافش از او ادب بیاموزند یا نیکی فراوان کرده باشد که اعقابش بدو شرف اندوزند!»

                                                                   مروج الذهب/ مسعودی

*** 

مائیم به لطف او، تولا کرده          وز طاعت و معصیت، تبرا کرده

آنجا که عنایت تو باشد، باشد       ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده!

                                                                   ابن سینا

***

ای نیک نکرده و بدی ها کرده               وانگاه به لطف او، تولا کرده

بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود               ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده

                                                                   ابوسعید ابی الخیر

***

فکر و ایده ی خوبی دارید، چرا نشسته اید؟ کاری برایش بکنید!

بزرگترین مشکل زندگی آدم این است که در یک اتاق سرد، از زیر یک لحاف گرم بیرون بیاید. هر چه بیشتر دراز بکشید، کار دشوارتر می شود.

                                                                   جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

پس از مرگ اسکندر، جثه اش را به طلا اندود کردند و به تابوت جواهر نشان نهادند. حکیمان، هر یک سخنی گفتند:

-        آن که اسیران را به اسارت می گرفت، خود اسیر شد!

-        اسکندری که طلا نهان می کرد، اکنون طلا او را نهان کرده است!

-        مردم چه قدر از این پیکر بیزار و به این تابوت راغب اند!

-        قوی مغلوب شد و ضعیفان غافل و مغرورند!

 مروج الذهب/ مسعودی

***

هانری چهارم، پادشاه فرانسه، نامه ای برای پاپ گرگوار هفتم، فرستاد که با این عبارت پایان می یافت:

«...من، هانری که به فضل الهی سلطنت می کنم، با تمام اسقف هایم به تو می گویم: گورت را گم کن!»

                                                                             تاریخ قرون وسطی/کاسمینسکی

***

 

هر روز از خودتان بپرسید:«امروز چه کاری می توانم انجام بدهم که باعث خوشحالی همسر و خانواده ام شود؟!»

                                                                             جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***                           

«عبدالرحمن عوف» خانه ی وسیعی داشت. در طویله ی او یکصد اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند وجود داشت. پس از وفاتش، یک چهارم از یک هشتم مالش، هشتاد و چهار هزار دینار بود!»

                                                                    مروج الذهب/ مسعودی

***

یا کمتر اندر دام خوبان مبتلا شو    یا ناله کم کن، مرد میدان بلا شو

با بی وفایان یا دلا، کم آشنا شو     یا آشنا خواهی شوی شو، بی وفا شو

دیگر وفا ای دل خریداری ندارد     کم گوی از این کالا که بازاری ندارد

                                                 عماد خراسانی

***

پاپ خود یکی از حکمرانان فئودال ایتالیا به شمار می آمد و این املاک از دریای آدریاتیک تا تیرنه، وسعت داشت!

                                                                             تاریخ قرون وسطی/کاسمینسکی

***

نشانه ها را کسی ندید. کسی درنیافت که روزگاری نو فرا می رسد. فراز رفتن گیتی از اوجی غمبار و فرو افتادنش در سراشیب تغییر را، انگشتان مشتاقی لمس نکرد.

                                                                    سوشیانس/شروین وکیلی

***

رئیس یک شرکت، شعاری را روی میز خود قرار داده بود، شعار این است:

«اگر خبر خوبی برایم ندارید، بهتر است خاموش بمانید!»

                                                                             جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

***

بقراط گفته است:«همه چیز در جهان بر اساس «هفت» است: هفت ستاره، هفت اقلیم، هفت روز هفته! و سن مردم نیز هفت قسمت است: اول، کودک نورس است. بعد تا سال چهارم، طفولیت است. آن گاه تا بیست و یک، نوجوان است. تا سی و پنج سالگی، جوان است. تا چهل سالگی کامل است و آن گاه تا آخر عمر فرتوت است!»

                                                                    مروج الذهب/ مسعودی

***

بنا به سفارش پاپ، یک منشور جعلی به رشته ی تحریر درآمد که در آن گفته شده: امپراتور کنستانتین، حکومت سراسر ایتالیا و سرزمین های غرب رابه پاپ عطا کرده است. بعدها نیز اغلب پاپ ها، به این منشور جعلی استناد می کردند.

                                                          تاریخ قرون وسطی/کاسمینسکی

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...