نکته هـای خـواندنـی - ماه آذر

نرمي زحد مبر كه چو دندان مار، ريخت                          هر طفل ني سوار، كند تازيانه اش

                                                                                                         (صائب)

 ***

پسري پند پدر نشنود ار نا خلف است                          گندم او خورد، كه من از پي جو افتادم

                                                                                                        (پيغمبر دزدان از باستاني پاريزي)

 ***

سعادت به بخشايش داور سـت                                 نه در چنگ و بازوي زورآور است

چو دولت نبخشد سپهر بلنـد                                  نيايد به مردانگي در كمنــــد

                                                                                                        (سعدي)

 ***

مي گويند وقتي بوعلي سينا به ديدار شيخ ابوالحسن خرقاني رفت، شيخ در خانه نبود، پرسيد: شيخ كجاست؟ زن شيخ گفت: آن زنديق كذاب را؟( زن منكر شيخ بود). بوعلي خواست كه برگردد، در راه شيخ را ديدكه هيزم بسياري بار شير كرده و مي آيد. از او اين حال(همسر هتاك) و آن حال(شير باربر) را پرسيد. شيخ خنديد كه: اين را به آن دادند!

 ***

فروشنده گفت: اين شمشير هندي است سنگ را مي شكافد. شمشير را به سنگ زدند، شكست. از او پرسيدند چه شد؟ فروشنده گفت: سنگ از شمشير هندي تر است!

                                                                                         ( جامع الحكمتين )

 ***

كلئوپاترا، ملكه ي مصر زني نسبتا زيبا و كاملا حيله ساز و مرد فريب، سه قهرمان تاريخ رم يعني سزار ،آنتوان و آگوست را مثل موم در دست خود گرفت.

                                                                               (مار در بتكده از استاد باستاني پاريزي)

 ***

خداوند به حضرت داود وحي فرمود: كه سليمان را خليفه ي خود قرار ده. سليمان در آن وقت بچه بود و گوسفند چراني ميكرد . علماي بني اسرائيل قبول نكردند. خداوند وحي فرمود: عصاهاي آنها و عصاي سليمان را بگير و همه را در يك اطاق نگهدار ودرب اطاق را مهر كن به مهرهاي قوم . فردا عصاي هر كس سبز شد و برگ بيرون آورد و ميوه داد او خليفه است. داود به آنها خبر داد كه خداوند چنين فرمود. گفتند: راضي شديم و قبول كرديم .                                                                    (سخن خدا تاليف سيد حسن شيرازي)

 ***

عربي را گفتند: شراب گرم را چه ناميد؟ گفت:گرم مي. گفتند: چون سرد شود چه خوانيدش؟ گفت: ما مجال ندهيم كه سرد شود.

 ***

روزي كه زندگينامه ي دكتر مهدي حميدي را مي نوشتم يك دانشجوي فوق ليسانس رشته ي ادبيات پرسيد: «اين دكتر حميدي كيست كه در باره ي او نوشته ايد؟». دكتر مهدي حميدي در زمان خود و به گفته ي اهل فن يكي از بزرگترين شاعران معاصر ايران بود و اكنون يك دانشجوي رشته ي ادبيات او را نمي شناسد.

                                                                               (شبه خاطرات /تاليف: دكتر علي بهزادي)

 ***

جمال امامي ، نماينده مجلس دوره ي پهلوي از توجواني عزيز پدر و خانواده اش بود. نورالدين امامي كه برادر بزرگتر جمال و نماينده مجلس و زماني نايب رئيس مجلس شد نيز برادر كوچكتر را بسيار دوست داشت. وقتي جمال در مجلس سخنراني مي كرد، نورالدين قربان صدقه اش مي رفت : بارك الله داداش … گوربانت برم داداش..

                                                                                                  (شبه خاطرات /تاليف: دكتر علي بهزادي)

 ***

يارب ستدي تو تاج از همچو منــي                           دادي به مخنثي نه مردي نه زنـــي

       از گردش روزگار معلومم شـــد                              پيش تو چه دف زني چه شمشير زنـي

                                                                                                  (شعر منسوب به لطفعلي خان زند)

 ***

وقتي پدر و مادري از صحرا بازگشته و متوجه شدند كه كودكشان رفته سر كاسه ي ماست و با قاشق بلندي ماست مي خورد. دقت مي كنند، طفل، گردن ماري را كه در گوشه اي خفته بوده، به دست گرفته و بجاي قاشق ، مي زند توي ماست و در دهان مي گذارد و مي گفته: نميشه كه تو لُف لُف بخولي! من اندوش اندوش!

                                                                                                  (مار در بتكده از استاد باستاني پاريزي)

 ***

فاتح اسپانيا، موسي بن نصير و طارق ابن زياد، گذارنده ي تنگه ي جبل الطارق هر دو ايراني بودند. اولي كرماني و دومي همداني!

***

كراسوس سردار رمي، عازم جنگ با ايران و فتح تيسفون شد . ارد، پادشاه اشكاني پيغامي صلح آميز مي فرستد.كراسوس مي گويد: «نيت ام را در سلوكيه به شما خواهم گفت». (سلوكيه از محلات تيسفون پايتخت ايران بود). سفير پادشاه ايران در جواب، دست خود را پيش آورده و كف آنرا نشان ني دهد:« اگر از كف من موئي روئيد شماهم سلوكيه را خواهي ديد». در جنگ، سورنا سردار ايراني فاتح شد.

 ***

روز شادي همه كس ياد كند از ياران                          ياري آن است كه ما را شب غم ياد كنيد

                                                                                                            (خواجوي كرماني)

 ***

پريرخي كه بدلخستگان وفا نكنــد                        چگونه دل ز جفايش خدا خدا نكنــد

فريب وعده ي او خوردم و ندانستم                          « هزار وعده ي خوبان يكي وفا نكند »

                                                                                                           ( نياز كرماني )

 ***

روزي پسر پرسيد: «پدر صلاح داني در آينده چه كاره شوم؟». يغماي جندقي (شاعر) بلا تامل پاسخ داد: «فرزند برو حكيم (طبيب) شو!» .پسر … ناچار از پدر پرسيد: «چرا؟» يغما گفت: «براي اينكه هر چه از اين مردم از مرگ نجات دهي ، اجر دنيا داري و آن چه در گور فرستي البته اجر آخرت!»

  ***

مادر ترزا: ما نمي توانيم كارهاي بزرگي را در دنيا انجام بدهيم اما مي توانيم كارهاي كوچك را با عشق بزرگ انجام دهيم.

 ***

ويليام شكسپير: بزرگي سه جور است، يك عده اي بزرگ زاده مي شوند مثل: اشراف، برخي بزرگي را بر خود مي بندد و عده اي هم بزرگي را به دست مي آورند.

 ***

به جاي خرج كردن به سرمايه گذاري فكر كنيد. هر زماني كه به اندك پول اضافه برخورديد خودتان را مهياي سرمايه گذاري كنيد. در كوتاه مدت فوق العاده است.

 ***

گفته اند: «وقتي سعد ابن ابي وقاص بر مدائن دست يافت در آنجا كتاب هاي بسيار ديد. نامه اي به عمر نوشت و در باب كتاب ها دستوري خواست. عمر پاسخ داد: آن همه را در آب بيفكن….و از اين سبب آن همه كتاب ها را در آب و آتش افكندند».

 ***

وقتي كه سيل سرازير مي شود، بسياري از درخت ها همراه آب خود را خم مي كنند و سيل مي گذرد اما همه ي درختان چنين نيستند. يكي دو درخت برومند هميشه در برابر سيل خروشان مي ايستند.

 ***

درياچه ي ساوه تا نزديكي يزد (ده فرسخي يزد) ادامه داشته و آبادي هاي ميبد، عقدار و بيده در كنار اين درياچه بودند.

                                                                            ( جامع مفيدي )

 ***

حماسه ي پاتيله: شاه منصور (پادشاه ايران) با 3 هزار نفر به لشگر 30 هزار نفري تيمور حمله مي كند. علمدار مي گريزد، شاه منصور با دو دست شمشير مي زند و به كنار تيمور مي رسد و به ضربتي تمام شمشير را حواله ي سر او مي كند. لشگر تيمور به هزيمت رفتند. تيمور با جامه ي زنان به حرمسرا رفت، زنان به شاه منصور گفتند: حمله به حرم درست نيست. سه نوبت شاه منصور خود را به تيمور رسانيد و هر بار زنان، شاه منصور را فريب دادند. تا نيروي كمكي به تيمور رسيد و شاه منصور شكست خورد.

                                                                 (شاه منصور اثر دكتر باستاني پاريزي)

 ***

تيمور لنگ، در حمام برهنه بود از ارزش وجودي خود از قلندر كرماني پرسيد و او جواب داد : سه دينار! تيمور با خشم گفت تنها همين لنگ من سه دينار ارزش دارد و رند كرماني گفت: من با همين لنگ روي هم حساب كردم!

 ***

پهلوان محمد مالاني وقتي فهميد فيلي از هند آورده اند كه با پهلوان در بيافتد. دستور داد گرزي مخصوص برايش ساختند و آن گرز به وزن هفده من بود. (هرمن تبريز =4 كيلو)

                                                                                                             (بدايع الوقايع)

 ***

نامه ي شاه طهماسب

امير الامرا شاهوردي، چون مشيت يزداني … كه جمعي از بانوان و كودكان اين دودمان در قيد محاصره ي دشمنان بي ايمان واقع شوند. آن عاليچاه مامور است كه در صورت پافشاري دشمن و احتمال اسارت، هر چه زودتر صغير و كبير، ذكور و اناث خاندان سلطنت را از دم تيغ گذرانيده ، بيش از آنكه كار به اسارت ايشان منتهي گردد احدي را زنده نگذارد.

                                                                                                             (ده قزلباش اثر استاد مسرور)

 ***

عده اي از تجار، رشته هاي نفيس مرواريد را براي تاجگذاري فرستادند اما عباس ميرزا همه را باز گردانيد و گفت: ما در شهر فيروزه (نيشابور) ايم بايد فيروزه نشان باشيم، آنگاه تمام لباس خود را از فيروزه هاي نيشابور آراست.

                                                                                                             (ده قزلباش اثر استاد مسرور)

 ***

سعي كنيد آنچه به خارج مي رود برجسته و بي نقص باشد. شنيده ام فيروزه ي ايران را در … دوباره تراش مي دهند. چرا اين كار را خودتان نمي كنيد. جنس ما همه جا بايد با حسن قبول روبرو شود. چرا بايد جواهر فروشان خارجه به جنس شما ايراد بگيرند. (شاه عباس كبير)

                                                                                                             (ده قزلباش اثر استاد مسرور)

 ***

اگر از عشق بيزاري بگو بي پرده تا منهم                      به خاكستر سپارم آتش عشق نهاني را

                                                                                                              (دكتر رعدي آذرخشي)

نکتـه ی خـوانـدنـی

در ادوار قدیم یعنی در دوره ی هخامنشیان، ایرانیان از شمشیر راست و دارای دو لبه ی برنده استفاده می کردند و شمشیر منحنی، تیغ اقوام سامی بوده است.
شاه جنگ ایرانیان در چالداران

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...