ایندکس مطلب

افروز ناامیدانه و با چشمانی لرزان و بغض کرده بر جای خشک شده بود که فرزاد وارد شد. او در نگاهی آنی متوجه شرایط نامناسب افروز گردیده چهره ی دردناک دختر ناراحت اش کرد. خانم الهی رو به فرزاد:

-         آقای یکه علت زد و خورد و کتک کاری شما در بازار چیست؟ آیا اطلاع ندارید که یک فروشنده می بایست رفتار مناسب داشته باشد! این واحد ...

افروز به خود آمده و چهراه اش رنگ عادی گرفت، خونسرد و در کمال آرامش به مرتب کردن نمونه ها و چیدن آنها در کوله پرداخت. فرزاد که از لحن و بیان خانم الهی دلگیر شده بود گفت: خانم الهی شما من را برای توبیخ احضار کردید!؟ (از کوچک شدن در مقابل افروز عصبانی شده بود) تلفنی می توانستید...

-         چرا؟ چرا آقای فرزاد یکه! (عصبانیت خانم الهی هم اوج می گرفت) مثل اینکه به خاطر یک خانم دعوا کردید!

-         وای ی ی، خانم الهی من عادت به بازخواست شدن ندارم! دعوا به خاطر خانم؟! نه خانم رئیس! دعوا به خاطر مزاحمت بود! دعوا به خاطر یک آدم بود! خانم یا آقا! اِ مگه ... فرقی ام داره؟!

خانم الهی از شنیدن حرف های فرزاد کمی آرام شد. عینک اش را به چشم گذاشت و خیره به او نگاه کرد. افروز عمق نگاه این زن را حس کرد، گویا در نگاه های این خانم مدیر علاقه ای به مرد جوان را حس کرد، اما فرزاد فارغ از این امر بود، عصبی سر تکان می داد، آرام و قرار نداشت و عرض اتاق را بارها با گام های تند طی کرد.

نکتـه ی خـوانـدنـی

عقب نشینی آنتوان از ایران در سال 36 قبل از میلاد، ما را به یاد عقب نشینی ناپلئون از روسیه در زمستان 1812 می اندازد و ما می فهمیم که ایرانیان هجده قرن زودتر از روس ها، دمار از روزگار یک مهاجم رومی در آورده اند!
ذبیح اله منصوری

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...